Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

LOV – Information till utförare

Kommunen tillämpar LOV (Lag om valfrihetssystem) inom hemtjänsten. De som önskar bli godkända som utförare ska leva upp till de krav och villkor som redovisas i förfrågningsunderlaget för LOV.

Ansökan om att bli utförare görs genom att man fyller i ansökningsformuläret – Ansökan att bedriva hemtjänst i Nordanstigs kommun och skickar in det tillsammans med de bilagor som efterfrågas.

Upphandlingar enligt LOV innebär att intresserade utförare kan skicka in ansökan så länge kommunen annonserar uppdraget i den nationella databasen valfrihetswebbenlänk till annan webbplats och på vår webbplats.

Vi kommer fortlöpande att godkänna företag som uppfyller villkoren för att utföra hemtjänst.

Ingen sista ansökningsdag finns utan vi behandlar ansökningar när de kommer in.

Vad innebär uppdraget?

Den som ansöker om att bli utförare ska kunna vara verksam i hela kommunen.

De som blir godkända och ingår avtal med oss kommer att vara valbara alternativ för de kunder som har biståndsbeslut om hjälp i hemmet i form av hemtjänst. De utförare som vi skriver avtal med kommer att konkurrera med varandra och den kommunala hemtjänsten.

Ersättningen till utföraren baseras på ett av kommunen fastställt timpris. Utförarna kommer att få ersättning i form av beställd tid.

De utförare som godkänns ska kunna erbjuda omvårdnads- och eller serviceinsatser. Med omvårdnad avses personliga insatser som ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov som exempelvis hjälp med att äta och dricka, sköta personlig hygien, klä sig, förflytta sig och i övrigt insatser som behövs för att bryta isolering och för att kunden ska känna sig trygg och säker i det egna hemmet.

Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser till och med undersköterskenivå.

Med service avses praktisk hjälp och stöd med städning, tvätt, inköp, ärenden och matdistribution.

Tilläggstjänster

Det är möjligt att som privat leverantör av hemtjänst erbjuda tilläggstjänster.

Med tilläggstjänster avses tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet exempelvis fönsterputsning, snöskottning, gräsklippning, m.m. Det är tjänster som ligger utanför hemtjänsten men som kan ses som ytterligare intäktsmöjligheter för utförare. Det blir då en tilläggsbeställning där kunden betalar direkt till utföraren. Det utgår ingen ersättning för tilläggstjänster från kommunen.

Uppdaterad: 2018-09-04

Sidansvarig: Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kvalitetsuppföljare och utredare

Margareta Sjögren

Margareta Sjögren

0652-361 95
070-577 16 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner