Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Granskning av utförare av hemtjänst 2013

Uppföljning augusti 2013

För augusti 2013 har en uppföljning gjorts av hur stor andel av kunderna det finns individuella genomförandeplaner för.

Granskningen har omfattat den kommunala hemtjänsten samt de hemtjänstutförare som Omsorgs- och lärandenämnden har godkänt och tecknat avtal med.

I granskningen har kunder som enbart har trygghetslarm eller matdistribution ingått. Det är viktigt att veta hur kunden vill ha det även i dessa situationer.

Resultat per utförare augusti 2013

UtförareAntal kunderAndel kunder med genomförandeplan
Kommunala Hemtjänsten22750%
Corab Assistans AB2592%
Mitt Liv Omsorgsspecialisten AB2181%

Bedömning

Ur kvalitetssäkringssynpunkt är det otillfredsställande att det saknas genomförandeplaner för så många kunder samt att många av de som är upprättade är ofullständiga och av mager karaktär. Det gäller både den kommunala hemtjänsten och till viss del även de privata utförarna. Det saknas t ex information om när och hur insatser ska genomföras och det har inte gjorts uppföljning. Planerna ska också innehålla uppföljningsbara mål vilket långt ifrån alla gör.

Om man ser till äldreomsorgens värdegrund och dess olika aspekter så handlar självbestämmande och delaktighet bl a om att man ska ha möjlighet att påverka innehåll och rutiner i omsorgen. Det innebär att kunden och de anhöriga ska ha verkligt inflytande i fråga om den omsorg kunden får. 

Den sammanfattande bedömningen är att det finns ett behov av att utveckla arbetet med genomförandeplanerna. Det är viktigt att det sker ett kontinuerligt och systematiskt arbete för att säkerställa att genomförandeplaner blir upprättade för alla kunder.

Uppdaterad: 2016-04-11

Sidansvarig: Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kvalitetsuppföljare och utredare

Margareta Sjögren

Margareta Sjögren

0652-361 95
070-577 16 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner