Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 20 maj 2018

Information till utförare

Till dig/er som är intresserad av att bedriva verksamhet inom omvårdnad och service eller service i Nordanstigs kommun.
Ansökningar kan lämnas in fortlöpande - ingen sista ansökningsdag.

Vad är LOV?

LOV (Lag Om Valfrihetssystem) innebär att den som blivit beviljad hemtjänst av Nordanstigs kommun kan själv välja vem som ska utföra insatserna. Kunden väljer bland utförare - kommunen eller privata företag som godkänts av kommunen.

Hur stor är uppdragets omfattning?

I Nordanstigs kommun juni 2014 var det omkring 200 personer som hade beslut om hjälp i hemmet, i genomsnitt 4000 timmar/månad.

 
Ersättningen till utföraren baseras på ett av kommunen fastställt timpris. I timpriset ingår samtliga kostnader för tjänsternas utförande. Utförarna kommer att få ersättning i form av utförd tid, dock max den beviljade tiden som anges i biståndsbeslutet.

Vad innebär uppdraget?

  • De utförare som godkänns av kommunen ska kunna erbjuda omvårdnads- och serviceinsatser eller serviceinsatser.
  • Den som ansöker om att bli utförare ska kunna vara verksam i hela Nordanstigs Kommun.
  • Utförare kan inte välja kund.
  • Utföraren kan välja mellan att erbjuda:          

Kategori A - Omvårdnad och service
Kategori B - Service

Personlig omvårdnad, service och tilläggstjänster

Med personlig omvårdnad avses insatser som ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov som t. ex. hjälp med att äta, sköta personlig hygien, klä sig, förflytta sig och i övrigt insatser som behövs för att bryta isolering och för att kunden ska känna sig trygg och säker i det egna hemmet.
 
Med service avses praktisk hjälp med hemmets skötsel såsom städ, hushållssysslor, tvätt och inköp.
 
Med tilläggstjänster avses tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet t. ex. fönsterputsning, snöskottning, gräsklippning, m.m. Det är tjänster som ligger utanför hemtjänsten men som kan ses som ytterligare intäktsmöjligheter för utförare. Det blir då en tilläggsbeställning där kunden betalar direkt till utföraren. Det utgår ingen ersättning för tilläggstjänster från kommunen.  

Vad krävs av utföraren?

För omvårdnad är det ett viktigt krav att majoriteten av den befintliga personalen har lägst undersköterskeutbildning eller motsvarande och i övrigt är lämplig för arbetet.

I övrigt gäller vanliga villkor som specificeras i anbudshandlingarna.

Hur väljer kunden utförare?

Kommunen får inte rekommendera någon utförare utan ska tillhandahålla neutral och saklig information om alla utförare, såväl privata som kommunal. Informationen ska finnas tillgänglig för kunderna både på webben och i pappersform. Det är upp till respektive utförare att marknadsföra sig själv. För de kunder som inte gör ett aktivt val tillämpas ickevals-principen.

Vad händer med dagens kommunala hemtjänst?

Den kvarstår som idag, men kommer att konkurrera på lika villkor som de privata utförarna.  
 
 

Uppdaterad: 2017-12-19

Sidansvarig: Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Kvalitetsuppföljare och utredare

Margareta Sjögren

Margareta Sjögren

0652-361 95
070-577 16 73

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner