Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

2018-08-06

Samrådssamtal om ny översiktsplan

Ett förslag till en ny kommunövergripande översiktsplan ställs ut för samråd från den 20 augusti till och med 20 oktober 2018, men redan den här veckan kan du ta del av förslaget och ställa frågor.

En aktuell översiktsplan över hela kommunens yta är något alla kommuner ska ha enligt plan- och bygglagen. Av översiktsplanen framgår grunddragen i den tänkta användningen av mark och vatten, utveckling och bevarande av den redan byggda miljön och hur riksintressen ska tillgodoses.

Planeringen utgör ett underlag som visar kommunens viljeinriktning, men är inte juridiskt bindande.

Förslaget ställs ut för samråd för att beslutsunderlaget ska bli så bra som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Den här veckan kan du titta på samrådsförslaget i form av kartor och ställa frågor till stadsarkitekten på flera orter:

  • Hassela måndag 6 augusti kl. 13.00 till 18.00 utanför COOP
  • Bergsjö tisdag 7 augusti kl. 13.00 till 18.00 utanför ICA
  • Gnarp onsdag 8 augusti kl. 13.00 till 18.00 utanför ICA
  • Harmånger torsdag 9 augusti kl. 13.00 till 18.00 utanför ICA

Välkommen!

Synpunkter på förslaget

Skriftliga synpunkter på samrådsförslaget skickas till kommun@nordanstig eller till Nordanstigs kommun, Box 56, 829 21 Bergsjö och ska vara kommunen tillhanda senast 20 oktober 2018.

Karta över Hassela i förslaget till ny översiktsplan.

 

För mer information kontakta

Ola Tollin, t.f. stadsarkitekt, 0652-362 47

Matts Grad, arkitekt, 0652-361 94 

Uppdaterad: 2018-08-06

Sidansvarig: Webbredaktionen

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner