Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

2018-07-24

Skärpt eldningsförbud i hela Gävleborgs län

Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om skärpt generellt eldningsförbud i länets samtliga kommuner från och med tisdag den 24 juli 2018 klockan 10.00.

Vad innebär beslutet om skärpt eldningsförbud?

Förbudet innebär att;

- Det är förbjudet att elda samt grilla i hela Gävleborgs län från och med den 24 juli klockan 10.00.
- All eldning med öppen låga utomhus är förbjuden vilket inkluderar eldning vid särskilt iordningsställda grillplatser, eldning och grillning på egen tomt samt nyttjande av alla former av friluftskök med öppen låga.
- Eldningsförbudet omfattar även förbud mot att tända värmeljus, marschaller samt facklor utomhus.
- Eldningsförbudet gäller till och med 31 augusti 2018 och inga dispenser medges.

Beslut om skärpt eldningsförbud har fattats utifrån det rådande väderläget med extrem torka, de pågående omfattande bränderna och den fortsatt höga brandrisken i skog och mark.


  • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
  • Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

För mer information läs mer på,

Uppdaterad: 2018-08-27

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner