Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

2018-07-12

Eldningsförbud råder i hela länet

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster beslutat om att generellt eldningsförbud råder utomhus i Gävleborgs län.

Länsstyrelsen i Gävleborg har i samråd med länets räddningstjänster fattat beslut om att införa generellt eldningsförbud utomhus.
Eldningsförbudet började gälla torsdag 12 juli klockan 10.00 och gäller tills vidare, dock längst till och med 31 augusti.

  • När eldningsförbud råder är all eldning utomhus förbjuden och omfattar uppgörande av eld och grillning på mark.
  • När eldningsförbud råder omfattas även eldning vid särskilt iordningsställda grillplatser på allmän plats.

  • Eldningsförbudet omfattar inte grillning på egen tomt i för ändamålet framtagna grillar, utformade så att brandspridning inte kan ske.

    Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag, tillhandahållet av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster.

Mer information kring vad eldningsförbud innebär:

Uppdaterad: 2018-07-12

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner