Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Lördag 17 november 2018

2018-07-02

Dubbla sparpaket och ishallsbygge på fullmäktige

Rivning av fastigheter och höjd va-taxa ska ge balans i den kommunala budgeten. Och ishockeyn i kommunen får ny chans efter klartecken till driftsbidrag till Gällsta IK.

Nordanstigs kommunfullmäktige beslutade vid ett extra sammanträde på måndagskvällen att riva ett flertal av kommunens fastigheter för att minska driftskostnaderna åren framöver. Sammanlagt ger beslutet besparingar på cirka 1,5 miljoner kronor per år och syftar till att nå balans i kommunens budget. Det handlar om Annexet vid Arthur Engbergskolan i Hassela, Lilla huset vid Bringstaskolan i Harmånger och före detta biblioteket i Gnarp. Den största besparingen ligger emellertid i rivning av C-huset vid Hagängsgården i Harmånger, vilket beslutades efter en lång debatt.

Oenigt om C-huset

Oppositionsföreträdaren Tor Tolander (M) ansåg att valet var enkelt utifrån kommunens ekonomiska situation och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag till rivningar. Majoritetens Carina Olsson (C) ansåg däremot att C-huset kan användas till andra ändamål och ville undanta fastigheten från rivning.

Hon fick medhåll från kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng (C) som betonade att C-huset rustats på senare år och att lokalerna är lämpliga att erbjuda till exempel externa utförare av omsorgstjänster.

Eftersom det fanns flera yrkanden delades beslutspunkten upp i två delar; den första som handlade om C-husets framtid och en andra del om rivning av övriga lokaler. Efter votering med siffrorna 16 för och 9 emot beslutades att C-huset trots allt ska rivas i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Även Annexet, före detta biblioteket och Lilla huset rivs enligt beslutet.

Dyrare vatten

Även kvällens andra punkt handlade om ekonomi. Fullmäktige hade att besluta om en återtagandeplan för 2017 års underskott. Den stora posten i förslaget på bordet handlade om slopat förlusttäckningsbidrag till det kommunala bolaget Nordanstig Vatten AB. Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag som tillsammans med tidigare åtgärder ger en besparing på 7,6 miljoner kronor, där förlusttäckningsbidraget utgör större delen - 5,6 miljoner kronor.

För Nordanstigs va-kunder innebär beslutet högre kostnader för vatten och avlopp, något som oroade Carina Olsson. Nordanstig kommer att ha bland Sveriges högsta va-taxor, vilket hon tror knappast gynnar kommunens attraktivitet.

Ja till driftsbidrag

Nordanstig Vatten AB har som mål att vara oberoende av det kommunala förlusttäckningsbidraget år 2021. Måndagens beslut innebär alltså att ett tidigareläggande av den målsättningen.

Den snöiga vintern drabbade Gällsta IK särskilt hårt när taket på ishallen i Gnarp rasade in. Klubben hade önskemål om ett sexårigt driftsbidrag om 450 000 kronor per år för att kunna bygga upp en ny tälthall. Kommunstyrelsen valde i sitt förslag att ta ner storleken på driftsbidraget till 300 000 kronor per år.

Ny permanent ishall

Under sittande sammanträde yrkade Tor Tolander att kommunfullmäktige skulle uppdra till kommunstyrelsen att påbörja planeringen av en ny permanent ishall på skolområdet i Gnarp. Vinsten skulle vara en mer energieffektiv anläggning och bygget bör ske i kommunens regi ansåg han.

Många från Gällsta IK hade inför kommunfullmäktige samlats i Bergsjögården för att på plats höra politikernas resonemang. Efter en lång debatt beslutade fullmäktige att bevilja driftsbidraget i enlighet med det liggande förslaget, men att godkänna Tor Tolanders tilläggsförslag om att starta arbetet för en ny permanent ishall. Man beslutade också att kommunstyrelsen ska pröva bidraget separat varje år, det ska alltså rymmas inom budget.


Uppdaterad: 2018-07-03

Sidansvarig: Webbredaktionen

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner