Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

2018-05-25

Eldningsförbud råder i hela länet

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om generellt eldningsförbud utomhus i Gävleborgs län.

Eldningsförbudet började gälla fredag 25 maj klockan 15.00 och gäller tills vidare.

När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilda iordningsställda grillplatser, utformade så att brandspridning inte kan ske.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag från SMHI och i samråd med länets räddningstjänster.


Mer information kring vad eldningsförbud innebär:Uppdaterad: 2018-06-01

Sidansvarig: Webbredaktionen

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner