Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Lördag 17 november 2018

2018-05-07

Ny IT-utrustning till skolorna

Idag är IT en naturlig del av undervisningen i grundskolan och det är viktigt att alla elever får samma förutsättningar att ta till sig tekniken. Nyligen gjordes en översyn av den teknik som finns i kommunens alla skolor och nu har över 155 chromebooks och 76 iPads köpts in till skolverksamheten.

I takt med att IT-användandet ökar behöver eleverna bättre möjligheter att jobba med IT. Ambitionen är att eleverna redan från tidig ålder ska få förutsättningar att utvecklas i det moderna IT-samhället och tillgodogöra sig ny kunskap på bästa sätt. Anna Björk är kommunövergripande IT-pedagog och förstelärare på Arthur Engbergskolan i Hassela:

– Med fler datorer kan vi jobba mer med de mål som finns i läroplanen om digitalisering. Eleverna ska kunna hantera datorn som ett naturligt verktyg i klassrummet, säger Anna. Som medborgare behöver man kunna hantera digital teknik.

I läroplanen talar man också om datalogiskt tänkande. Det innebär att eleverna ska förstå hur den digitala tekniken och informationen är upplagd och fungerar. Anna ser stora fördelar med digitaliseringen:

– Världen kommer in i klassrummet! På det sättet blir undervisningen mycket roligare!

En satsning på datorer, surfplattor och nätverk

I klass 1–3 finns det nu minst en dator eller surfplatta på fyra elever och i klass 4–6 minst en på två elever. I klass 7–9 har alla elever en varsin dator precis som tidigare.

Bra trådlösa nätverk är också en viktiga för att det digitala stödet ska fungera i undervisningen. Alla trådlösa nätverk på kommunens skolor ha kartlagts och byggs nu ut så att de är anpassade till behoven som skolorna har.

Förra året bildades ett IT-råd med representanter från kommunens skolor. När tekniken nu finns på plats handlar det om att utveckla pedagogiken kring IT-användningen.

Idag är IT en naturlig del av undervisningen i grundskolan.

För mer information kontakta

Morgan Norell, IT-strateg, morgan.norell@nordanstig.se, 076-108 47 59

Anna Björk, kommunövergripande IT-pedagog och förstelärare, anna.bjork@nordanstig.se, 070-351 90 71

Uppdaterad: 2018-05-08

Sidansvarig: Webbredaktionen

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner