Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 14 december 2018

2018-05-04

Kommunen polisanmäler före detta medarbetare

Nordanstigs kommun har polisanmält tre före detta medarbetare. Beslutet togs efter en granskning av den verksamhet där de tre arbetade.

I slutet av mars i år varslades en arbetsledare vid en av kommunens enheter om avsked. Skälet var uppgifter om bland annat brister i arbetsmiljö och hantering av inköp. Arbetsledaren valde senare att själv säga upp sig innan varslet hann träda i kraft.

Därefter har ytterligare två personer underställda arbetsledaren valt att själva avsluta sina anställningar.

Beslutet att polisanmäla de tre före detta medarbetarna har tagits efter genomgång av innehållet i den utredning som gjorts av ett externt revisionsföretag.

– Granskningen har stärkt misstankarna om oegentligheter. Därför har vi överlämnat ärendet till polisen för vidare utredning, säger Fredrik Pahlberg.

Polisen har därefter inlett förundersökning och parallellt med den utredningen genomför revisionsföretaget en fördjupad granskning av den aktuella verksamheten.

En noggrann översyn av rutinerna kommer också att genomföras.


Uppdaterad: 2018-05-04

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner