Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

2018-03-05

Uppskattat utvecklingsprogram för framtida ledare

Framtida ledare är ett utvecklingsprogram som kommunerna i Gävleborg driver för att hitta och utbilda framtida ledare. Nu deltar tre medarbetare från vår kommun i programmet.

Precis som andra kommuner behöver Nordanstig de närmaste åren rekrytera nya chefer och ledare. Samtidigt är det viktigt att de medarbetare som redan arbetar inom kommunen vill jobba kvar och att det finns intressanta utvecklingsvägar för dem.

Framtida ledare består av 17 dagars utbildning och avslutas i juni 2018. Utbildningen är uppdelad i olika block som tar upp teman som ledaruppdraget, styrning, ekonomi, framtid och omvärld, att leda i förändring och deltagarnas framtida ledarskap.

Stort intresse för programmet

Totalt 25 personer fördelade på åtta kommuner deltar i Framtida ledare 2018 och intresset för platserna var stort. De tre deltagarna från Nordanstigs kommun är Tina Torstensson, Anja Tellin och Tua Eurén.

Tina är tidigarelärare F–6 och arbetar sedan årsskiftet som rektor på Gnarps skola. Anja är svenska- och bildlärare från årskurs 4 till gymnasiet på Bergsjö skola. Tua är undersköterska och vårdkoordinator på Bållebo.

Lyckad start med bra grupp

Vilka är deltagarnas upplevelser av programmet så här långt?

– Det är en mycket bra grupp. Alla är positiva, glada och tillåtande, säger Anja. Vi har också fått göra en IDI-profilering (personlighetstest) och det var jätteintressant. Det är bra att veta var man själv befinner sig och man får en bättre förståelse för att vi är olika.

I början har det gått åt en del tid för att lära känna varandra i gruppen, säger Tina. Det har handlat om både gruppdynamik och personlig kännedom. Men ekonomisk styrning har också stått på schemat:

– Vi fick en budget att analysera och fundera över vad vi kunde göra för att få ner kostnaderna, berättar Tina. Vi har också varit inne på ledning och styrning och det ger nya insikter. Vi har bland annat fått träna på coachning.

Tua tycker att det är kul att Nordanstigs kommun är med i den här satsningen. Hon tycker att det har varit många intressanta diskussioner med de andra kursdeltagarna och att de arbeten de fått göra hittills varit utmanande.

Skuggning

En del av programmet är att skugga en annan person under några dagar och sedan redovisa det för gruppen. Tina ska skugga skolchefen och en rektor i Nordanstig. Anja ska skugga en rektor och en biträdande rektor i Hudiksvalls kommun. Tua ska skugga vård- och omsorgschefen Malin Rutström och enhetschefen Maivor Forsberg på hemtjänsten i Nordanstig:

– Det jag är nyfiken på och hoppas få lära mig är hur de olika cheferna agerar i sitt ledarskap, i sina olika roller. Jag hoppas få lära mig mer om hemtjänstverksamheten med Maivor och när jag är med Malin hoppas jag på att få delta i mötet med politikerna och det arbetet, säger Tua.

Lärorikt

Att utbildningen är bra råder det ingen tvekan om. Anja, Tina och Tua är helt överens om att de kommer att ha nytta av den i sitt arbete, oavsett vad de kommer att göra sedan.

– Allt vi pratat om är bra, säger Tina. Vi får insikter i styrning och det ger personlig utveckling att delta i programmet. Alla oavsett roll har nytta av den här utbildningen.

Anja Tellin, Tina Torstensson och Tua Eurén.

 

För mer information kontakta

Anna-Lena Sjölander, HR-specialist, 0652-362 17,
anna-lena.sjolander@nordanstig.se

Maritta Rudh, personalchef, 0652-361 22,
maritta.rudh@nordanstig.se

Uppdaterad: 2018-03-05

Sidansvarig: Cecilia Larsdotter, kommunikatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner