Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

2018-02-02

Ett steg närmare strömmande vatten i Gnarpsån

Idag har Nordanstigs kommun skickat in en ansökan till mark- och miljödomstolen om att få tillstånd att riva dammanläggningarna som hör till Milsbro och Gällsta kraftverk i Gnarpsån.

Rivning av kraftverksdammarna kommer att återskapa tio mil fri vandringsväg och 3,5 kilometer strömsträckor som är viktiga för fiskens reproduktion och för den allmänna biologiska mångfalden. Vid Lunnsjön planeras också ett omlöp.

– Enligt miljöbalken måste vi ha ett tillstånd för att få genomföra rivningarna, berättar Andreas Johansson som är teknik- och miljöhandläggare. Domstolen prövar vår ansökan och vi hoppas att vi kan få tillståndet i slutet av året. Tidigast under 2019 kan vi börja riva.

Närboende har uttryckt oro för att enskilda brunnar ska sina om dammanläggningarna tas bort, men Andreas Johansson har lugnande besked till dem:

– Den här åtgärden ska inte drabba enskilda. Skulle fastighetsägare drabbas av sinande brunnar kommer kommunen att kompensera dem för det.

Hållbar livsmiljö och fisketurism

Projektet att göra Gnarpsån hindersfri igen finansieras med stöd från EU, Länsstyrelsen Gävleborg, Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-fond och Sportfiskarna. Nordanstigs kommun ser projektet som en investering och satsning på flera sätt.

– Det här kommer att bidra till en attraktiv och hållbar livsmiljö och är helt i linje med kommunens övergripande viljeinriktning och ekokommunarbete, säger Stig Eng, vice ordförande i kommunstyrelsen. Dessutom hoppas vi att det ska gynna besöksnäringen genom ökad fisketurism.

Dammen vid Gällsta kraftverk. Foto: Andreas Johansson

För mer information kontakta

Stig Eng, vice ordförande kommunstyrelsen

070 – 397 63 23

Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare

0652 – 361 12

Uppdaterad: 2018-02-02

Sidansvarig: Cecilia Larsdotter, kommunikatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner