Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 13 december 2018

2018-01-04

Vilka byggnader och kulturmiljöer ska bevaras i vår kommun?

I Nordanstigs kommun har vi flera viktiga kulturområden och byggnader med kulturhistoriskt värde som inte omfattas av lagstiftningen som finns på området. Under våren kommer Plan- och byggkontoret att göra en inventering och behöver din hjälp.

Inventeringen görs för att miljöerna och byggnaderna ska kunna dokumenteras i både text och bild. I slutänden är det tänkt att arbetet ska resultera i ett bevarande- eller kulturmiljöprogram – ett vägledande dokument i den kommunala planeringen. De miljöer eller byggnader som är speciellt intressanta kan komma att samrådas med länsmuseet och länsantikvarien.

Vilka byggnader och miljöer är intressanta?

Byggnaderna och kulturmiljöerna ska vara uppförda i början av 1900-talet eller tidigare. Kontakta oss om du känner till objekt som är intressanta att dokumentera och bevara för framtiden. Vi kommer och fotograferar och dokumenterar:

Bengt-Ola Olsson, bengt-ola.olsson@nordanstig.se

Niklas Lindberg, niklas.lindberg@nordanstig.se

Bruksbebyggelsen i Sörfjärden är ett bra exempel på miljöer med kulturhistoriskt värde.

För mer information kontakta

Ola Tollin, tf. stadsarkitekt
070 - 191 37 40
ola.tollin@nordanstig.se

Uppdaterad: 2018-01-05

Sidansvarig: Cecilia Larsdotter, kommunikatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner