Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

2017-12-28

Bättre arbetsmiljö med förnybart bränsle

Från årsskiftet och ett år framåt kommer maskinerna vid Homons ÅVC att drivas med miljöbränsle. Vinsterna är mindre klimatpåverkan och bättre arbetsmiljö.

Varje år förbrukar Homons återvinningscentral mellan Bergsjö och Jättendal, cirka 17 kubikmeter diesel i sina bilar och maskiner. Från årsskiftet ersätts dieseln av HVO, ett förnybart drivmedel som i huvudsak framställs av vegetabiliska fetter.

"Ett steg mot fossilfritt"

Fordonen – ett par lastmaskiner, skåpbil och distributionsbil – ska på försök under ett år köras på det nya drivmedlet för att därefter utvärderas.

– Vi tror att det här är ett steg på vägen mot att uppnå en fossilfri fordonsflotta i hela kommunen, säger EvaLinda Grensman, verksamhetschef vid Teknik och hållbarhet.

Med HVO minskar andelen skadliga partiklar i avgaserna, vilket ger bättre arbetsmiljö för vår personal, men också mindre klimatpåverkan. Det finns också förväntningar på att bilar och maskiner ska förbruka mindre av nya bränslet.

Elbilar där det är möjligt

Skulle försöket falla väl ut kan kommunens övriga dieseldrivna fordonspark på sikt komma att köras på det nya bränslet, berättar EvaLinda Grensman.

Samtidigt har det påbörjats en försiktig övergång till rena elbilar där det är praktiskt möjligt. Elbilar finns i dag inom kommunkoncernen hos Nordanstigs Bostäder och även vid Homons återvinningscentral.

– Vi vill framöver utöka antalet elbilar. Men vi behöver också se över hela vårt resande utifrån att det hela tiden kommer nya forskningsrön kring miljö och fordonsteknik. Vi behöver också kombinera miljövänliga fordon med förändrade mötesformer, som till exempel Skype, säger EvaLinda Grensman.

För mer information kontakta

EvaLinda Grensman, verksmhetschef Teknik och hållbarhet

0652- 36 146

evalinda.grensman@nordanstig.se

Uppdaterad: 2017-12-28

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner