Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

2017-12-01

Nu storsatsar vi på bredbandsutbyggnad

Fiberstaden bygger ut stadsnätet i tätorterna Hassela och Stocka. Byggnationerna startar redan nästa år för att året efter utvidgas till Hasselas glesbygd.

Vårt bredbandsbolag Fiberstaden får uppdraget att påbörja projektering och utbyggnad av Nordanstigs stadsnät i Hasselas tätort och i Stocka. Näten på de bägge orterna ska börja byggas redan under nästa år. Samtidigt har ett enigt ledningsutskott beslutat att söka statliga bidrag hos Jordbruksverket för att även bygga ut hela Hasselas glesbygd.

– Det är dyrt att bygga i glesbygd, därför behöver vi bidraget, säger ledningsutskottets ordförande Stig Eng.

Att ansluta de 154 hushållen i Hasselas glesbygd beräknas kosta 23 miljoner kronor, varav knappt hälften finansieras med bidrag. Byggstart planeras till 2019. Hushållen är spridda över ett geografiskt vidsträckt område, vilket bidrar till de höga kostnaderna.

Stort åtagande

– Fiberutbyggnaden kommer att betyda mycket för Hasselabygden, säger Stig Eng. Trots den här satsningen finns det några fastigheter längst ut i ytterområdena där vi kommer att behöva titta på andra lösningar än bredband via fiber.

Bredbandssatsningen är ett stort åtagande och är den största investeringen som kommunen gjort inom bredbandsområdet på många år. Utbyggnaden av Stocka och Hassela tätort berättigar inte till statligt stöd utan bekostas helt av egna medel och anslutningsavgifter. Inräknat förtätningen av Bergsjö, som just nu slutförs, handlar det om drygt 18 miljoner kronor.

"Vi måste ta täten"

– Det här är en tydlig signal om att vi tar fiberutbyggnaden på stort allvar. Vi ser också att andra aktörer inte bygger ut i den takt de uttryckt och vi hade hoppats. Därför ser vi att vi måste ta täten och komma i gång med utbyggnaden på bred front.

Statens nationella mål för bredbandsutbyggnad är att 95 procent av hushållen ska vara anslutna till år 2020. Stig Engs bedömning är att de svenska kommunerna kommer att få svårt att nå målet.

– För att nå 95 procent behöver det skickas in mer statliga pengar för att kommunerna ska kunna öka utbyggnadstakten i glesbygden, säger han.

 

För mer information kontakta

Stig Eng, ledningsutskottets ordförande

070-397 63 23

EvaLinda Grensman, verksamhetschef Teknik och hållbarhet

0652-361 46

Uppdaterad: 2017-12-01

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner