Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

2017-11-28

Information om inlämning av redogörelse för
gode män för ensamkommande barn

Gode män måste lämna redogörelsen så den är hos Överförmyndarkontoret senast tisdagen den 5 december

Eftersom Migrationsverket får ett nytt ersättningssystem kommer Överförmyndarnämnden Mitt behöva granska och arvodera redogörelser för kvartal 4 2017 (oktober-december) redan i början av december.

Det innebär att ni gode män måste lämna in redogörelsen så att den är Överförmyndarkontoret tillhanda senast tisdagen den 5 december.

Kvartal 4 är inte fullgjort, därför behöver ni göra en skattning över hur mycket ni kommer att träffa barnet eller ungdomen i december.

Var noga med att fylla i allt i redogörelsen och att lämna motivering på frågor ni svarat ”nej”. I annat fall kommer det att begäras komplettering och arvodet kommer inte att hinna betalas ut i december.

För mer information kontakta

Överförmyndarnämnden Mitt, 060-19 10 00 växel
overformyndarnamnden@sundsvall.se

eller skicka ett brev till
Överförmyndarnämnden Mitt

852 85 Sundsvall

Uppdaterad: 2017-11-28

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner