Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

2017-04-27

Risk för grundvattenbrist

Grundvattennivåerna bedöms fortsätta att sjunka i stora delar av landet under de närmaste månaderna. I Nordanstig är grundvattennivåerna mycket lägre än normalt, det är därför viktigt att du tänker på hur mycket vatten du använder.

Nordanstigs kommun är ett av de områden som SMHI och SGU (Sveriges geologiska undersökning) konstaterat har onormalt låga grundvattennivåer. Om vi inte får mycket nederbörd som fyller upp magasinen i marken igen, är risken stor att det på flera håll kan uppstå vattenbrist.

Det är därför viktigt att du redan nu tänker lite extra på hur mycket vatten du använder. Det gäller framförallt dig som har egen brunn.

– Läget just nu är bekymmersamt. Vi vet att det redan idag finns många privata brunnsägare som börjat få problem. För den kommunala vattenförsörjningen är läget stabilt. Vi har börjat planera för hur vi kan hantera situationen om läget skulle förvärras framöver, säger kommunchef Fredrik Pahlberg.

Bilden är lånad från SGU. De rödmarkerade områdena har grundvattennivåer som ligger mycket under de normala.

Uppdaterad: 2017-08-02

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner