Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

2016-12-28

Nu är vi en av ekokommunerna

Vi är nu en av 106 ekokommuner i landet. Föreningen Sveriges Ekokommuner (Sekom) beslutade vid sitt senaste möte att bevilja Nordanstig medlemskap.

I och med medlemskapet förbinder vi oss att arbeta efter Sekoms hållbarhetsprinciper och följa upp arbetet med föreningens gröna nyckeltal.

Arbetar mot miljömål

Redan i juni 2015 skrevs en överenskommelse med Länsstyrelsen Gävleborg om att arbeta med åtgärder för att uppnå länets miljö- och klimatmål. Vi strävar sedan dess aktivt mot målen och följer upp dem årligen.

Utöver överenskommelsen arbetar vi också med andra mål och strategier på miljöområdet som till exempel energieffektiviseringsstrategi och en mycket ambitiös fiskevårdsplan.

Vetenskaplig definition

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2016 att ansöka om att bli en av Sveriges ekokommuner. Sekoms verksamhet grundar sig på en vetenskaplig definition av hållbarhet. Formuleringarna har utvecklats, granskats, testats och förfinats av forskare och användare världen över. För närvarande vidareutvecklas framför allt den sociala dimensionen av hållbarhetsdefinitionen.

I rätt riktning?

Sedan år 2002 finns också Sekoms tolv nyckeltal. Syftet är att på ett enkelt och konkret sätt kunna följa utvecklingen inom ekokommunerna och få indikatorer på om utvecklingen går mot ett hållbart samhälle; leder det arbete vi gör i kommunerna i rätt riktning?

                                                                                                                          Foto: Ulf Borin

För mer information kontakta

Anna Hesselgren Heijbel, teknik- och miljöhandläggare

0652-362 84

Uppdaterad: 2016-12-29

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner