Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

2016-12-07

Samråd om dammar lockade fram många frågor

Det första samrådet av två den här veckan hölls på tisdagskvällen i Blå gården, Gnarp. Ett 40-tal personer kom för att lyssna och ställa frågor om den planerade rivningen av kommunens två kraftverksdammar i Milsbro och Gällsta samt regleringsdammen till Lunnsjön.

Ambitionen är att skapa hindersfri vandringsväg för fisken, men också att återskapa den biologiska mångfald som en gång fanns i vattendraget.

Nordanstigs kommun representerades av miljöhandläggaren Andreas Johansson, Johan Andreasson, fiskevårdare och Thord Wannberg som också var den som fördelade ordet under kvällen. Sven Jansson, som tidigare jobbat med vatten- och fiskefrågor vid länsstyrelsen och numera pensionerad, bistod med kunskap. I panelen fanns också Kent Hammarström som representerade Gnarps fiskeområde.

Många frågor ställdes under kvällen, men också en del farhågor fördes fram från åhörare. Det finns berättigad oro för sinande brunnar om dammar töms. En del frågor om hur vattenföringen regleras vid höga flöden förekom också, liksom förslag om att behålla dammarna och bygga omlöp för fisken istället.

Samråd är första steget i kommunens process mot att ansöka om ändring av vattendomarna hos mark- och miljödomstolen. Syftet med samråd är att besvara frågor men framför allt att ta in synpunkter från berörda och allmänhet. Under kvällen kom flera frågor om ekonomiska kalkyler, men svaret var att de är för tidigt ställda i det här samrådsskedet.

I kväll onsdag sker nästa samråd, den här gången i Grängsjö kapell. Ämnet är då utrivning av dammen vid utloppet från Grännsjön.

Lämna synpunkter senast 8 januari 2017

Skriftliga synpunkter kan skickas till kommunen till och med 8 januari 2017.
Skicka till

kommun@nordanstig.se 

eller per post till

Nordanstigs kommun, 
Box 56 
820 70 Bergsjö


För mer information kontakta

Johan Andreasson, fiskevård, Hudiksvalls kommun
0650-190 00 växel, 0650-195 34, 073-020 08 31

Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare i Nordanstigs kommun
0652-360 00 växel, 0652-361 12, 072-521 70 57

Uppdaterad: 2017-08-02

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner