Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

2016-12-05

Samrådsmöten om utrivning av dammar

Vi planerar att riva dammarna vid Milsbro och Gällsta kraftverk i Gnarp, samt regleringsdammarna vid utloppen ur Lunnsjön och Grännsjön.

Arbetena planeras till sommaren 2018, men för att utföra rivningarna behöver befintliga vattendomar omprövas.

Inför ansökan om omprövning kallar vi till två samrådsmöten i Blå gården, Gnarp och Grängsjö kapell den här veckan. Kallelse till samråd har skickats till berörda markägare, men även allmänheten är varmt välkommen att delta.


Samråd inför utrivningen av kraftverksdammarna och dammen vid utloppet av Lunnsjön

Plats: Blå Gården, Kyrkvägen 28, Gnarp

Tidpunkt: tisdagen den 6 december kl. 18.30–21.00


Samråd inför utrivningen av dammen vid utloppet av Grännsjön

Plats: f.d. Grängsjö kapell, Östergrängsjö 120, Gnarp

Tidpunkt: onsdagen den 7 december kl. 18.30–21.00

För mer information kontakta

Johan Andreasson, fiskevård, Hudiksvalls kommun
0650-190 00 växel, 0650-195 34, 073-020 08 31

Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare i Nordanstigs kommun
0652-360 00 växel, 0652-361 12, 072-521 70 57

Uppdaterad: 2016-12-05

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner