Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Lördag 17 november 2018

2016-06-21

Information om bergtäktverksamhet i Nordanstig

I Nordanstig bedrivs bergtäktverksamhet som omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen på fem fastigheter.

Lagen - som reglerar hanteringen av farliga kemikalier - delar in verksamheter i två kravnivåer, högre och lägre. I båda ställs krav på att informera allmänheten om riskerna och hur de hanteras.

De aktuella täkterna, som ligger väster om Jättendal samt väster om E4 mot länsgränsen i höjd med Årskogen, omfattas av den lägre kravnivån.

I verksamheten används kemiska sprängmedel som bara är explosiva när de blandas i borrhålen. Kemikalierna är tämligen okänsliga mot stötar, friktion och slag och kan transporteras utan explosionsrisk.

Däremot finns andra risker med kemikalierna. De kan bland annat ge lungskador vid förtäring eller orsaka brand vid kontakt med brännbara material.

För mer information kontakta

Göran Bergsman, Norrhälsinge räddningstjänst
0650-191 08

Uppdaterad: 2016-06-23

Sidansvarig: Lars Larsson, kommunikationschef

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner