Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

2015-12-11

Information från Trafikverket om
E4 Kongberget-Gnarp

Trafikverket ska bygga om E4 mellan Kongberget och Gnarp. Vägen kommer att bli mötesfri och ha mitträcke. Totalt kommer cirka 13 kilometer ny väg att byggas och 9 kilometer väg byggas om.

Planerad byggstart 2018 för sträckan
Kongberget-Harmånger

Den 19 oktober hölls ett samrådsmöte i Harmånger om förslag till vägplan på sträckan. Ett 40-tal personer dök upp för att ta del av informationen och lämna synpunkter. Trafikverket fick värdefulla upplysningar om hur marken brukas i området och hur de enskilda vägarna används.

Tillfällig vägkorsning strax söder om Harmånger

Vägplaneförslaget börjar med en trafikplats vid Kongberget söder om Vattrång och slutar strax söder om Harmånger med en 3-vägskorsning mellan ny E4 och den befintliga. I nära anslutning till korsningen kommer gående
och cyklister att kunna korsa E4 i plan. Denna lösning ska fungera fram till dess att etappen genom Harmånger byggs. Då kommer korsningarna i plan att byggas bort både för fordonstrafik och gående och cyklister. Planförslaget
finns tillgängligt på projektets webbplats.

Planerad byggstart 2020 för sträckan
Harmånger-Gnarp

Projekteringen fortsätter på denna sträcka med Ramböll som konsult, som kommer att börja med att studera det föreslagna parallellvägnätet och trafikplatsutformningen i Gnarp och Harmånger. Fortsatta samråd på denna
sträcka kommer att hållas under år 2016. Byggstart planeras i nuläget till år 2020.

För mer information om E4-bygget

För mer information kontakta

Kerstin Holmgren, projektledare
010-123 73 92
kerstin.holmgren@trafikverket.se

Uppdaterad: 2015-12-11

Sidansvarig: Jenny Söderlund, webbredaktör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner