Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 17 oktober 2018

2015-04-09

Nu kan du se bildspelet som Johan Skeri från PwC visade på fullmäktiges sammanträde tisdagen den 7 april 2015

PwC:s Johan skeri presenterade Ekonomisk långtidsprognos, 2014-2030 för Nordanstigs kommun


Vi webbsänder varje sammanträde!

Vi sänder fullmäktige på webben.
Du kan både titta på direktsändningen och i efterhand.

Kommunfullmäktige webbsänds så du kan titta på det i direktsändning eller efter mötet. Det finns tillgängligt på eftermiddagen efter sammanträdet.

Här får du mer information om sammanträdet

Eva Engström
kommunsekreterare
telefon 0652-361 03

Vilka är ledamöterna i fullmäktige?

Protokoll och kallelse med ärendelista

Vi publicerar protokollet från fullmäktige så snart det är justerat.

Vi sände sammanträdet på webben - lyssna efteråt

Allmänhetens frågestund

Medborgare kan ställa en fråga till fullmäktiges ledamöter, ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och stiftelser eller till kommunens revisorer och ledande tjänstemän. Senast fem dagar före fullmäktiges sammanträde ska frågan lämnas in.

Ledamöternas frågestund

Ledamöterna får här tillfälle att ställa frågor direkt till ordföranden i en nämnd, styrelsen, fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens bolag.

Interpellation

En öppen fråga från en fullmäktigeledamot till kommunfullmäktige. En interpellation besvaras av den politiker som ärendet berör. Debatten eller dialogen förs mellan den som har ställt frågan och den som ska svara på  den. I en motion däremot kan där alla ledamöter delta i debatten.

Motion

Ett förslag som lämnas från en fullmäktigeledamot till kommunfullmäktige. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda och lämna motionssvar.

Presidium

Ordförande och den eller de som är vice ordförande är presidiet. I fullmäktige har vi en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. I kommunstyrelsen har vi en ordförande och en vice ordförande.

Ledamöter

I fullmäktige har vi 31 ledamöter och 22 ersättare. Det är Länsstyrelsen som räknar fram vem som väljs till fullmäktige efter våra allmäna val. I kommunstyrelsen har vi 13 ledamöter och 26 ersättare. De väljs av fullmäktige.

Mer information

Uppdaterad: 2015-04-09

Sidansvarig: Anna Wallberg, webbadministratör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner