Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 11 december 2018

2014-12-04

Trygghetsnav i Nordanstig - öppnas på våra särskilda boenden vid en allvarlig händelse som drabbar många i samhället

Vid exempelvis ett långvarigt strömavbrott eller liknande, kommer kommunens särskilda boenden att öppnas som trygghetsnav. Där kan du bland annat få hjälp med att låna telefon, värma dig eller hämta vatten.  Den här nyheten är uppdaterad 2014-12-18

På trygghetsnaven kan du bland annat få information, värma dig, hämta vatten och låna telefon eller få hjälp att larma 112.

Hjärtstartare för både allmänhet och personal, finns alltid utanför entréerna på de särskilda boendena.

Hit kan du vända dig eller komma om du behöver hjälp vid till exempel ett långvarigt elavbrott som det vi hade i december 2013 under stormen Ivar.

Att vi ska ha trygghetsnav beslutade kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 15 maj 2014, efter ett förslag från räddningschefen. 

Här får du veta mer om trygghetsnaven

eller kontakta Malin Rutström vård- och omsorgschef på telefon 0652-361 28


Vad menar vi med en allvarlig händelse?

I det här sammanhanget med trygghetsnav, menar vi händelser som drabbar stora delar av samhället. Längre elavbrott är ett exempel på vad som kan drabba oss i Nordanstig.

Ibland använder vi även begreppet kris för en allvarlig händelse. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Men ordet kris kan betyda olika saker för olika människor. Vardagligt kanske vi använder uttrycket när privatlivet trasslat till sig eller när barnen har influensa.

Inom kommunen använder vi begreppet krisberedskap och krisarbete och menar då det arbete vi gör före och under allvarliga händelser som kan drabba många.

Ibland används begreppet "extraordinär händelse". Det är enligt Krisinformation.se en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

POSOM (står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer) och är en grupp personer som kan kallas in av räddningstjänsten, via 112, vid olika olyckor och katastrofer.

Nyheten är uppdaterad

Den här nyheten är uppdaterad den 18 december 2014 med information om vad en allvarlig händelse, kris och POSOM är.

Uppdaterad: 2017-11-17

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner