Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

Förberedelser inför utbyggnaden av
Vatten och Avlopp, VA, i Sörfjärden

Beslutet från Statens VA-nämnd den 9 augusti 2012, innebär en skyldighet för kommunen att lösa vatten- och avloppsfrågan för de boende i Sörfjärden. En allmän lösning ska vara färdigställd senast i september 2016. Arbetet har nu påbörjats.

Arbetet med att lösa vatten- och avloppsfrågan i Sörfjärden kommer att inledas med en utredningsfas. Målet är att hitta en hållbar VA-lösning för Sörfjärden. Till en början kommer fokus att ligga på att utreda vilken typ av avloppslösning som passar bäst utifrån områdets förutsättningar.

En vattentäktsutredning kommer MittSverige Vatten att göra nu under vintern och våren 2014 för att se över områdets möjligheter att utvinna dricksvatten.

Ett förslag på lösning för området kan väntas tidigast under juni 2014 när också ansökan om frivillig tillståndsprövning lämnas in till länsstyrelsen. Frivillig tillståndsprövning innebär att föreslagen avloppslösning prövas utifrån miljöbalken. I ansökan ingår då en miljökonsekvensbeskrivning.

I arbetet kommer Nordanstigs kommun och MittSverige Vatten att föra en kontinuerlig dialog med referensgruppen, som hittills fungerat som en länk mellan fastighetsägarna i Sörfjärden och kommunen.

Alla berörda fastighetsägare har fått brev med information om det nu pågående arbetet med utbyggnad av VA i Sörfjärden.

Preliminär tidsplan 2014-2016

Arbetet med utredningarna kommer att påbörjas nu i januari 2014 och senast 30 september 2016 ska alla fastighetsägare, enligt Statens VA-nämnds beslut, kunna ansluta sig till vatten- och avloppsanläggningen.

Vill du veta mer?

  • VA Sörfjärden på MittSverige Vattens webbplats

Frågor om bakgrund och beslut

Thord Wannberg, handläggare 070-658 66 22
Tommy Staaf, kommunchef 073-275 56 85

Frågor om utredningar och kommande utbyggnad

MittSverige Vatten, kundtjänst 060-19 20 60 Vardagar 8-14.


Uppdaterad: 2017-11-28

Sidansvarig: Jenny Söderlund, lärling information

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner