Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Söndag 20 maj 2018

2013-12-16

Kommunfullmäktige (KF) har haft sammanträde måndagen den 16 december 2013

På sammanträdet ikväll besvarades tre frågor på allmänhetens frågestund, fullmäktige fick information om integration av bland annat Länsstyrelsen och beslutade om att teckna aktier i Samkraft AB. Beslutades även om lägre anslutningsavgift till fiber vid nya projekt.

Ärende 1

- Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering

Efter uppropet utsågs Bengt-Ola Olsson (S) och Maria Karlström (KD) till justerare.

Ärende 2
- Allmänhetens frågestund

  • Första frågan ikväll var vilken ekonomisk rådgivning som kommunen
    erhållit i samband med investeringar i Samkraft. Den svarade
    kommunstyrelsens vice ordförande, Stig Eng (C) på.
  • Åke Bertils (S) ordförande i omsorgsutskottet, svarade sedan på frågor om Björkbacken i Hassela; Varför det är intagningsstopp, om det är ekonomiskt försvarbart att inte göra färdigt trygghetsboendet och vem som är ansvarig.

Om du vill höra svaren kan du lyssna till fullmäktiges webbsändning här. Densom publiceras tisdagen den 17 december. Längst ner på den här sidan kan du läsa vad allmänhetens frågestund är.

Ärende 3
Ledamöternas frågestund

Ikväll hade inte ledamöterna några frågor. Längst ner på den här sidan kan du läsa vad ledamöternas frågestund är.

Ärende 4
Information om integration

Robert Larsson från Länsstyrelsen Gävleborg och Bente Sandström, enhetschef på arbetsmarknadsenheten, informerar om integration.

Du kan läsa mer på bland annat på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ärende 5

Beslut enligt förslag om justerad bolagsordning för Samkraft AB och förslag och om nyemission. Kommunen tecknar nya aktier.

Fullmäktige godkände förlsag till ändrad bolagsordning och att Nordanstigs kommun ska teckna aktier i bolaget för 1 360 800 kronor. Kommunchef Tommy Staaf informerade i ärendet.

Ärende 6

Differentierade anslutningsavgifter för bredband

- lägre avgift i samband med nya genomförandeprojekt

Fullmäktige beslutade att bredbandsavgiften för fiberanslutning ska vara 9995 kronor när vid genomförandeprojekt och därefter 12000. Förslaget kommer av att det hittills har varit svagt intresse för anslutning till fiber.

Fullmäktige har tidigare beslutat att nya kunder som ansluter sig erbjuds att betala sin anslutningsavgift på 60 månader.

Ärende 7

Beslutades om detaljplan för Klasudden, Sörfjärden

Fullmäktige beslutade om förslag till detaljplan för fastigheten Ås 1:20 och del av Gnarps masugn 1:39, Klasudden i Sörfjärden i Gnarp.

Under granskningstiden 30 september till 25 oktober 2013 har 13 yttranden kommit in.

Här får du mer information om sammanträdet

Eva Engström
kommunsekreterare
telefon 0652-361 03

Protokoll och kallelse med ärendelista

Vi publicerar protokollet från fullmäktige så snart det är justerat.

Vi sände sammanträdet på webben - lyssna efteråt

Allmänhetens frågestund

Medborgare kan ställa en fråga kan till fullmäktiges ledamöter, ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder, utskott, bolag och stiftelser eller till kommunens revisorer och ledande tjänstemän. Senast fem dagar före fullmäktiges sammanträde ska frågan lämnas in.

Ledamöternas frågestund

Ledamöterna får här tillfälle att ställa frågor direkt till ordföranden i en nämnd, styrelsen, fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens bolag.

Politik

Vi har ny politisk organisation från 1 juli 2013. Från 1 januari 2013 har vi även ny tjänstemannaorganisation. Vi har nu endast kommunstyrelsen som nämnd för verksamhterna utbildning, omsorg och ledning. Tre utskott ersätter tidigare nämnder;


Uppdaterad: 2015-03-19

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner