Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

2013-10-28

Nu har vi påbörjat projekt Medborgarservice

Projektet ska skapa förutsättningar för bättre kontakter mellan medborgare och kommunens medarbetare. Under våren 2014 räknar vi med att presentera resultatet av första fasen, med svar på frågan vad förväntar sig medborgarna?

I oktober startade vi ett projekt som ska utveckla medborgarservicen i Nordanstigs kommun.

- Det är lätt att tro att projektet handlar om att bygga upp en receptionsverksamhet eller en telefonväxel, men i själva verket handlar det om att skapa förutsättningar för en bättre kontakt mellan medarbetarna i kommunorganisationen och medborgaren, säger Patrik Thorson.

Medborgarservice är ett område vi vill utveckla mer i vår nya organisation

Inom ramen för den nya organisationen som just nu pågår i kommunen, har vi sett medborgarservice som ett område vi kan och vill utveckla mer. Projektet handlar om relationen mellan beslutsfattare och medborgare, och kommer att jobba med frågan på ett övergripande plan.

Ett utvecklingsprojekt som första fas - vad förväntar sig medborgarna?

Projektet kommer i sin första fas att vara ett utvecklingsprojekt som ska pågå fram  till och med april 2014.  Införandet av de utvecklingsförslag som kommer ur projektet förväntas fortsätta även efter projektperioden.

Det första målet är att samla in en bild av hur kommunorganisationen idag arbetar med medborgarservice, för att sedan klargöra vad medborgarna förväntar sig.

Kontakta vår projektledare om du vill veta mer

Patrik Thorson är projektledare, och han har tidigare arbetat som ungdomssamordnare  med bland annat inflytandefrågor för ungdomar, men kommer nu alltså att rikta in sig på ökat inflytande för alla medborgare.

Patrik Thorson, Projektledare

Här kan du läsa mer


Uppdaterad: 2015-11-02

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner