Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

2013-10-09

Grundskolan i Nordanstig har klättrat 52 placeringar i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun 2013

Elever, lärare, skolledare och föräldrar har genom samarbete och höga ambitioner gjort att Nordanstigs kommun lyckats förbättra sitt resultat sedan 2012. Resultatet för 2013 presenterades idag på Lärarförbundets webbplats.

I Lärarförbundets årliga rankning har Nordanstigs kommun klättrat 52 placeringar sedan 2012 och vi ligger nu på plats 237 av alla kommuner i Sverige. Även i länet har vi klättrat två placeringar bland de tio kommunerna där vi nu ligger på sjunde plats.

- Men vi är inte nöjda med den placeringen, utan vi kommer att fortsätta att arbeta för att alla elever skall ha möjlighet att efter avslutad skolgång söka in på ett gymnasieprogram. Våra förutsättningar är goda att lyckas eftersom vi har en hög kompetens bland vår lärarpersonal, från förskolan och upp genom skolåren, säger utbildningschef Eva Fors.

Vad vi lyckats särkilt bra med?

Lärarbehörigheten och lärartätheten får bättre resultat än förra mätningen. Detta trots att resurserna totalt har blivit sämre enligt samma rankning, från plats 198 plats till 229. En förklaring är att barnen på de små skolenheterna får en del av sin undervisning på angränsande större skolor, där det finns lärare med behörighet för att undervisa i ämnet.

- Det är genom att jobba aktivt, med i första hand välutbildade lärare,
som vi lyckats höja vårt resultat i rankningen, berättar utbildningschef
Eva Fors.

En stor andel av kommunens barn i förskoleålder finns i förskolorna i kommunen. Det ger goda förutsättningar för barnets lärande vilket är en förberedelse för det fortsatta lärandet i grundskolan. Här har vi klättrat från plats 88 till 63.

Som avtalspart har vi klättrat från plats 152 till 24. Det innebär att vi blivit bättre på samverkan mellan kommunen och Lärarförbundet bland annat när det gäller att tillsätta tjänster och vid lönearbetet. Det ger oss goda förutsättningar att fortsätta att samverka för elevernas rätt till en bra skolgång.

Vad är "Sveriges bästa skolkommun"?

Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommuner för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Rankningen Bästa skolkommun vill inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan; elever, lärare och skolledare.

Det är 14 kriterier som ligger till grund för resultatet. Några av kriterierna är lärartäthet, resurser till undervisningen, utbildade lärare, kommunen som avtalspart och andel barn i förskolan.

Läs mer om Sveriges bästa skolkommun

Vad är bästa skolkommun - på Lärarförbundets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information kontakta

Eva Fors, utbildningschef
telefon 0652-362 22

Uppdaterad: 2015-03-19

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner