Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

2013-10-01

Aktörerna bakom projektet Nya Ostkustbanan är besvikna över att Ostkustbanan inte prioriterats hårdare i förslag från Trafikverket

Regionförbund, Länsstyrelser, Landsting, kommuner och näringsliv i Gävleborgs- och Västernorrlands län samverkar i projektet Nya Ostkustbanan. Aktörerna har yttrat sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet för åren 2014-2025

Projektgruppen Nya Ostkustbanan går idag ut med ett pressmeddelande där den framför en sammanfattning av gruppens synpunkter på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet, åren 2014 – 2025.

Aktörerna uttrycker besvikelse över att den - ur nationell och regional synvikel - synnerligen angelägna Ostkustbanan inte prioriterats hårdare.

"Norrlands utveckling kräver högre prioritet för en ny dubbelspårig järnväg mellan Gävle och Härnösand”.

För mer information kontakta

Roger Wetterstrand, projektledare, Nya Ostkustbanan. Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon 070-190 58 85

Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande

Telefon 0652-361 96

Uppdaterad: 2013-10-01

Sidansvarig: Nina Hallin

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner