Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

2013-09-30

Vad vet du om Nordanstigs kommun?

Projektet KomMed i Nordanstig - ett samarbete med lärlingar i grundläggande yrkesutbildning och praktikanter från grundskolan.

KomMed i Nordanstig

Under september 2013 har projektet KomMed i Nordanstig dragit igång. Projektet syftar till att utforska nya medier för kommunikation mellan kommunen och medborgarna.

Projektdeltagare

I projektgruppen ingår både lärlingar från vuxenutbildningen och praktikanter från Bergsjö skola.

De områden som projektet fokuserar på är folkhälsa, föreningsbidrag och kommunkunskap. Därmed engageras flera olika delar av kommunorganisationen i arbetet. Projektet leds av lärlingarna från vuxenutbildningen, med handledning från Carina Nilsson i kommunens Kvalitets- och Utvecklingsenhet.

Syfte

Projektet KomMed i Nordanstigs syfte är att öka kommunikationen mellan medborgarna och Nordanstigs kommun, samtidigt som de tre lärlingarna från vuxenutbildningen ges en grundläggande yrkesutbildning. Lärlingarna arbetar tillsammans med praktikanterna med att ta fram tre informationspaket. Projektet pågår till juni 2014.

Bakgrund

- Bakgrunden till projektet är att vi har märkt att text inte alltid är det bästa mediet för att nå ut till medborgarna, säger Patrik Thorson i kommunens Kvalitets- och Utvecklingsenhet. Projektet ska ta fram videomaterial som kan ersätta eller komplettera texten på våra webbsidor.

Arbetsgivarmässa i maj 2014

Praktikanterna har också en viktig roll i projektet, eftersom de befinner sig med en fot i målgruppen och en fot i kommunhuset. Målet är även att projektet avslutningsvis ska presenteras av eleverna under den arbetsgivarmässa som ordnas av Bergsjö skola i maj 2014.

För mer information kontakta

Carina Nilsson, kvalitets- och utvecklingsenheten
0652-362 98, 073-274 35 99

Patrik Thorson, kvalitets- och utvecklingsenheten

Uppdaterad: 2015-11-02

Sidansvarig: Anna Wallberg, webbadministratör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner