Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

2013-09-26

Granskningshandling för Klasudden i Sörfjärden Gnarp från 30 september till 25 oktober 2013

Plan- och byggenheten har på uppdrag av kommunstyrelsen utarbetat ett detaljplaneförslag för Klasudden i Sörfjärden, Gnarp.

Förslaget ger möjlighet till uppförande av bostäder, restaurang och servicehus på fastigheten Ås 1:20. Förslaget innebär också en upprustning och etablering av gångstigar och strandpromenad samt småbåts- och gästhamn med tillhörande tankstation på fastigheten Ås 1:20 samt del av Gnarps masugn 1:39.

Syftet med planeringen är att öka kommunens attraktionskraft och att fler ska välja att bo och verka i Nordanstig.

Nu finns ett förslag

Detaljplaneförslag med tillhörande handlingar finns utställda 30 september till 25 oktober 2013 på kommunhuset i Bergsjö, Södra Vägen 14.

Lämna synpunkter senast den 25 oktober

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha kommit in senast den 25 oktober 2013 till Nordanstigs kommun, Box 56, 820 70 Bergsjö eller kommun@nordanstig.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga.

Klasudden, Sörfjärden

Klasudden, Sörfjärden - Foto Ola Tollin

Upplysningar lämnas av

Ola Tollin, fysisk planerare, telefon 0652-362 47
Christina Englund, stadsarkitekt, telefon 0652-361 94

Uppdaterad: 2014-11-07

Sidansvarig: Anna Wallberg, webbadministratör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner