Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

2013-09-11

En undersökning bland medborgare i september ger en utmärkt möjlighet att vara med och utveckla Nordanstigs kommun

Det är dags för 2013 års undersökning bland medborgare i Nordanstig. I mitten av september kommer 600 invånare ur kommunen att få ge sin syn på vad vi bör jobba mer med och vad som fungerar bra.

Vi vill alltid förbättra och utveckla Nordanstigs kommun tillsammans med dig som är medborgare. För att skapa ett klimat i Nordanstig som alla invånare är nöjda med vill vi veta hur du som medborgare ser på vår kommun.

Det är 600 medborgare som får möjlighet att vara med i undersökningen. Du som får en undersökning skickad till dig, ta chansen  - Var med och för kommunen framåt i den riktning just du känner är viktig.

Vad vi gjort sedan förra undersökningen

Vid senaste undersökningen i Nordanstig som genomfördes år 2011 framgick att det fanns en önskan om mer tillgängliga politiker och utökad kommunikation till och från kommunen.

Den organisationsförändring som nu sker i vår kommun är delvis ett resultat av undersökningen. Den förändringen hoppas vi ska ge en stärkt informations- och medborgarservice. Den har även bidragit till utökat samarbete med OKB (Ostkustbanan) och E4 för en förbättrad kommunikation till och från kommunen.

SCB hjälper till att göra undersökningen som sätter betyg på olika områden

Två gånger per år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) kommuner runt om i Sverige att delta i en medborgarundersökning.  Undersökningen går ut på att medborgarna får möjligheten att sätta betyg på sin kommun.

Det är framför allt tre områden som prioriteras i undersökningen. Det är kommunens verksamhet, hur det är att bo i kommunen och vilket inflytande medborgarna själva anser att de har i sin kommun.

Resultatet visar vad vi ska prioritera

Resultatet av undersökningen utgör en viktig del av underlaget till framtida planering och beslut inom Nordanstigs kommun. Resultatet utreds genom SCB:s analysmodell NKI, Nöjd- Kund- Index och visar vad som bör prioriteras för att öka medborgarnas nöjdhet med- och inom kommunen.

Här får du mer information

Mona Franzén-Lundin
kvalitets- och utvecklingschef

Uppdaterad: 2017-11-28

Sidansvarig: Emanuel Angerbjörn, trainee inom kvalitets- och utvecklingsenheten

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner