Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

2013-09-06

Nordanstigs kommuns företagare är ungefär lika nöjda med sin kommuns service som landets kommuner i genomsnitt är. Det visar INSIKT 2013.

Företagarna i Nordanstig är mest nöjda med det serviceområde som handlar om bemötande och minst nöjda är de med information. Det visar SKL, Sveriges kommuner och Landsting, i den nationella rapporten INSIKT 2013.

INSIKT 2013 är en mätning av service till företagare från 197 kommuner, förbund och gemensamma förvaltningar.  De företag som deltar i undersökningen är de som under 2012 varit i kontakt med myndigheter i ett myndighetsärende som har avslutats.

Medelvärdet för alla kommner är 67 och Nordanstigs NKI är 65. Nordanstigs kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) 65. Medelvärdet för alla deltagande kommuner är 67.

Företagarnas betyg i Nordanstig

Mest nöjda är företagarna med bemötandet och minst nöjda med informationen.

Företagarna i Nordanstigs kommun ger snarlika betyg till de två myndighetsområden som har tillräckligt många svar för att redovisas enskilt. De två områdena är Miljö- och hälsoskydd med NKI 63 och Bygglov med NKI 60.

Antalet myndighetsärenden i Nordanstig var 104, varav Miljö- och Hälsoskydd stod för 67 stycken.

Jämfört med riksgenomsnittet är företagarna i Nordanstigs kommun mindre nöjda med myndighetsområdet Miljö- och Hälsoskydd, då NKI-värdet är fyra enheter lägre än totalresultatet för samtliga kommuner i undersökningen.

För myndighetsområdena Brandsyn, Serveringstillstånd och Markupplåtelse är underlaget för litet för att redovisa.

INSIKT är en av flera undersökningar för företagsklimat

INSIKT är en ambition från SKL att få en mer rättvis bild av alla undersökningar som görs. Idag finns 11 olika undersökningar av företagsklimat och den som uppmärksammas mest i media är Svenskt Näringslivs undersökning.  

INSIKT, som nu presenterats av SKL, är en undersökning som helt är baserad på verkliga kontakter med kommunen. Detta ger kommunen ett bättre underlag för ett förbättringsarbete.

INSIKT startade 2010 med ca 60 kommuner. Då deltog inte Nordanstig.

Kommande INSIKT:
- ett utökat samarbete med Hudiksvall

– Nordanstigs kommun kommer att överväga ett utökat samarbete med främst Hudiksvall eftersom vår egen kommuns underlag är för litet. Detta kan innebära vissa organisatoriska omstruktureringar, säger kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson.

Här får du veta mer om INSIKT 2013

Insikt är en enkätundersökning som i huvudsak görs av SKL och där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under 2012.

De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor om sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Förutom att undersökningen mynnar ut i en egen kommunrapport som skickas till varje medverkande kommun, så sammanställs även en Öppen Jämförelse, dvs. en nationell rapport med resultat för samtliga deltagande kommuner.

En nackdel är att små kommuner ofta har för få ärenden för att statistiken ska kunna brytas ned på myndighetsområden. Kommunens totalresultat är relativt tillförlitligt och vi kan därför vara med i den totala rankingen. Men undersökningen för vår kommun kommer därför inte att fungera som ett analysverktyg för förbättringsarbete.


Twittra om resultaten

Sveriges kommuner och landsting meddelar att om du vill twittra om resultaten från undersökningen kan du använda följande hashtag: #företagsservice13

För mer information kontakta

Anders Nordén, Näringslivschef
telefon 073-270 66 30

Uppdaterad: 2017-01-09

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner