Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

2013-09-09

Kortare beslutsvägar med den nya politiska organisationen ska ge invånarna bättre service och högre kvalitet

Lång trappa utomhus.  Foto - Monica Olsson

Nu är politiken på väg uppåt. Och beslutsvägarna ska bli kortare. Foto Monica Olsson.

Ledningen för politik och tjänstemän har träffats och gemensamt klargjort sina roller och diskuterat fördelar med den nya organisationen.

Under två dagar har kommunens politiska ledning tillsammans med tjänstemannaledningen funderat kring vad som är bra för invånarna med den nya organisationen. De tre nämnder vi haft tidigare har ersatts av kommunstyrelsen, som enda nämnd. Vi har också bara en enda förvaltning, kommunstyrelseförvaltningen.

– Det är nu kortare beslutsvägar och på så sätt kan vi öka servicen och förbättra kvaliteten till medborgarna, berättar kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson.

Två nämnder ersattes den 1 juli av tre utskott som ska bereda ärenden till kommunstyrelsen. Alla beslut kommer att tas i en och samma nämnd, kommunstyrelsen, förutom de ärenden som måste vidare till fullmäktige för beslut.

Tjänstemän och politiker träffades
och klargjorde mål och roller

Kommunens så kallade lilla ledningsgrupp träffade kommunstyrelsens och utskottens ordföranden och vice ordföranden under två dagar för att klargöra roller och sätta upp mål för den nya organisationen.

– Det har varit jättebra med det här dagarna. Vi har suttit tillsammans och diskuterat. Vi är på gång. Vi har klargjort roller för politik och tjänstemän. Nu ska vi fortsätta diskutera i våra partigrupper, berättar Monica Olsson.

Det är viktigt att skilja på politikens roll och tjänstemännens roll; det är politiken som beslutar vad som ska göras och varför man tar beslut. Tjänstemännen jobbar sedan med hur det politiskt tagna beslutet ska genomföras.

Monica Olsson berättar att det är viktigt att det är tydliga uppdrag från till exempel politiker till tjänstemän och från kommunstyrelsen till utskotten. Det ska bli ordning och reda med struktur i flöden och i hur olika frågor ska behandlas.

Tre mål kommer att tas fram för varje utskott

Politiken ska formulera mål för verksamheterna och se till att de är tydliga för tjänstemännen. Målen ska vara smarta, alltså specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda.

Under de två dagar som politiker och tänstemän träffades jobbade man fram förslag till tre mål för varje utskott. Vilka målen kommer att bli ska nu diskuteras i bland annat utskotten, i de olika partiernas grupper och på presidieträffar då utskottens ordföranden och vice ordföranden träffas.

– För att se att medborgarna verkligen tycker att vi ger bättre service och kvalitet med det här arbetssättet kommer vi att göra en utvärdering efter en tid, säger Monica Olsson

Kort om den nya politiska organisationen

 • Från den 1 juli 2013 finns inte längre de två nämnderna Utbildnings- och kulturnämnden och Omsorgs- och lärandenämnden. Istället finns tre nya utskott och kommunstyrelsen.
 • Det finns nu totalt fyra utskott och det är ledningsutskottet, omsorgsutskottet, utbildningsutskottet och myndighetsutskottet.
 • Byggnadsnämnden och de nämnder som vi har gemensamt med andra kommuner, Miljö- och räddningsnämnden och Överförmyndrnämnden, finns fortfarande kvar.
 • I utskotten finns bara personer som även sitter i kommunstyrelsen, som ordinarie ledamot eller som ersättare.
 • Utskotten förbereder ärenden som ska tas upp för beslut i kommunstyrelsen.
 • Organisationen kommer att utvecklas och utskotten kommer troligen att få delegation på att besluta själva i vissa ärenden.
 • Läs mer på våra sidor om Politik

För mer information

 • Kontakta Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande
  telefon 0652-361 96

Uppdaterad: 2013-09-09

Sidansvarig: Ann Gottvall, informatör

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner