Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

2013-07-23

Samråd: Anläggning för slamavvattning i Gnarp fastigheten Gingsta 1:3 - Lämna synpunkter senast 16 augusti 2013

Nordanstigs kommun kommer att söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att bygga en anläggning för avvattning av slam från enskilda slamavskiljare. Du som känner dig berörd kan lämna synpunkter innan en miljökonsekvensbeskrivning skrivs och ansökan skickas in.

Syftet med en ny slamanläggning är att lösa problemen med slamhantering i kommunen på ett kostnads-effektivt och miljömässigt bra sätt.

Anläggningen beräknas ta hand om upp till 5 000 ton slam per år. Slammet kommer att avvattnas på naturlig mark i så kallade avvattningslaguner och sedan förädlas till anläggningsjord på Homons återvinningscentral.

Om du är berörd kan du enligt Miljöbalken lämna dina synpunkter. En  miljökonsekvensbeskrivning kommer därefter att skickas in tillsammans med ansökan till Länsstyrelsen.

Dina synpunkter ska ha kommit in senast den 16 augusti 2013,
till Renhållningen, Nordanstigs kommun, Box 56, 820 70 Bergsjö eller med e-post till kommun@nordanstig.se.

Mer information

ring vår renhållningschef

Uppdaterad: 2016-08-18

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner