Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Sundsvallsregionen

"Sundsvallsregionen, Norrlands största arbetsmarknad och med eget universitet, är det bästa alternativet till storstäderna!"


Regional samverkan

Kommunerna i Sundsvallsregionen - Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall - samarbetar för:

  • Starkare hållbar tillväxt
  • Gemensam arbets-, utbildnings- och boenderegion
  • Samsyn på behovet av utbyggd infrastruktur för kommunikationer

Vår vision

"Sundsvallsregionen, Norrlands största arbetsmarknad och med eget universitet, är det bästa alternativet till storstäderna!"

Här finner fler sin försörjning, lever ett rikt liv och trivs. Vi har goda förutsättningar för alla som vill bo, arbeta och studera i Sundsvallsregionen. Vi är väl kända inom och utom landet som ett alternativ till storstäderna.

Vi är en växande region med stark framtidstro, stolthet och konkurrenskraft. Kreativitet och entreprenörsanda har frigjorts. Här förverkligas drömmar och idéer. Framgång främjar framgång.

Vägar till framgång

Samarbetet i Sundsvallsregionen gör alla deltagande kommuner till vinnare. Vi bygger en gemensam identitet och ett gemensamt varumärke för vår arbets- och boenderegion. Samtidigt vill vi lyfta fram att varje kommun i regionen har sin särprägel. Detta ger oss styrka.

Det här är våra sex vägar till framgång
 

  • Långsiktig och målmedvetet samarbete mellan kommunerna och i samverkan med andra aktörer
  • Bra kommunikationer och utbyggd infrastruktur
  • Bra och variationsrikt boende och attraktiv livsmiljö - i städer och på landet
  • Ett näringsliv med goda möjligheter till forskning, innovation och utveckling och kompetensförsörjning
  • 500 näringslivsbranscher med utbildningsmöjligheter på alla nivåer ger goda möjligheter till arbete och studier och är en stark marknad för företag
  • En kompetent offentlig verksamhet som skapar goda förutsättningar för människor och företagande genom kvalitativa välfärdstjänster som exempelvis ett väl fungerande utbildningssystem.

Vill du veta mer?

 

Uppdaterad: 2017-03-14

Sidansvarig: Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef Samhällsutveckling och kommunikation

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Verksamhetschef
Samhällsutveckling &
kommunikation

Hans-Åke Oxelhöjd

Mona Franzén-Lundin

0652-361 68

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner