Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Nordanstigs kulturråd

Rådet ska bland annat att ge kulturlivet möjlighet att ta initiativ till och att aktivt verka för förändring och utveckling av kommunens verksamheter som särskilt berör kulturområdet.

Nordanstigs kulturråd är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kulturutövare, enskild, förenings- eller företagsform och Nordanstigs kommun. Kulturrådet är en remissinstans för frågor som rör kulturlivet i kommunen.

Rådet ska

  • ge kommunen möjlighet att ta del av och beakta kulturlivets synpunkter löpande
  • ge kulturlivet i kommunen möjlighet att ta initiativ och att aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter som särskilt berör kulturområdet

Kommunen ska

  • i kulturrådet informera om sin verksamhet och planerade aktiviteter som är av betydelse för kulturlivet

Vilka ingår i kulturrådet?

Rådet består av en representant från Nordanstigs föreningsråd, fem representanter som utses av kulturlivet, två politiker och tre tjänstemän.

(Tjänstemännen är bibliotekschef, näringslivschef och näringslivsutvecklare)

Rådet organiseras av kommunstyrelsen och administreras av näringslivsorganisationen.

Uppdaterad: 2018-03-29

Sidansvarig: Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef Samhällsutveckling och kommunikation

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner