Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Besöksnäring

Turism, en av världens snabbaste växande näringar

Turismen i världen växer i snabb takt och är en sysselsättningsintensiv näring. Allt fler människor i världen når upp till en standard då de kan börja resa. Även resandet till Sverige ökar och turismen kan allt mer betraktas som en av Sveriges nya basnäringar. Det är den enda näring i Sverige där momsen på exporten går direkt till statskassan. Källa: Tillväxtverket

Sedan våren 2009 har Region Gävleborg arbetat med att ta fram en vision och en strategi för besöksnäringen i länet.

Under våren 2010 har ett arbete med att ta fram en marknads- och utbudsstrategi för besöksnäringen pågått. Arbetet har skett i samverkan med Regionens Turistråd som består av kommunens turismansvariga samt ett marknadsråd som består av representanter från besöksnäringen i regionen.

För att vår region skall bli en hållbar destination med högkvalitativa produkter finns regionens projekt "Nu kör vi". Projektet har fyra instatsområden: Destinationsutveckling, Digital tillgänglighet, Varumärkesstrategi och Internationell marknadsföring. Som en del i detta projekt har Nordanstigs kommun startat ett delprojekt "Samverkan Besöksnäring i Nordanstig". Målet är att hitta samverkansformer för besöknäringsaktörer i Nordanstig. Denna rapport kommer att vara en del i den övergripande strategin och ett viktigt verktyg för framtida beslut.

Uppdaterad: 2017-06-08

Sidansvarig: Barbro Björklund

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Turism och Näringsliv

Barbro Björklund

Barbro Björklund

0652-360 16
070-690 89 60

Besöksadress
Bergsjögården
Södra Vägen 4
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner