Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 18 december 2018

Sotning

Kommunen har ansvar för sotningsverksamhet. Där ingår sotning och rengöring samt brandskyddskontroll.

Du får själv sköta sotningen, eller låta någon annan än den som kommunen utsett utföra sotningen, om det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Du ansöker om att sjäv sköta sotning till Norrhälsinge miljökontor. Innan du kan få tillstånd ska en första brandskyddskontroll vara genomförd. Du måste också ha nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd, lagstiftning, förbränningsteknik, anläggningskunskap, säkerhet på tak samt dokumentation.

Om du ansöker om att låta annan utföra sotningen ska denne ha utbildning som lägst skorstensfejare.

Beslut överklagas till Länsstyrelsen.

Kom ihåg att kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka villkor som gäller för din brandförsäkring.

Brandskyddskontroll

  • Om du beviljas att utföra sotning själv ska du kunna visa dokumentation för skorstensfejaremästaren när denne gör brandskyddskontroll.
  • Redskap för sotning ska finnas tillgängliga vid kontrollen.
  • Uppgifter om kostnad för brandskyddskontroll lämnas av skorstensfejarmästaren.

Tips! Du som sotar själv kan lära dig mycket vid brandskyddskontrollen så passa på och var med vid skortensfejarmästarens besök.

Uppdaterad: 2017-11-01

Sidansvarig: Norrhälsinge räddningstjänst

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Norrhälsinge räddningstjänst

raddningstjansten@hudiksvall.se

0650-190 00 växel

Besöksadress
Håstaängsvägen 2, Hudiksvall

Boka gärna tid så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig!

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner