Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 18 december 2018

Majbrasa Valborg

Tips för utomhuseldare

 • Ta reda på väderprognos och brandriskprognos. På www.smhi.se kan man se brandriskprognosen. Vid hög brandrisk (5 och 5e) råder eldningsförbud. Brandrisk
 • Se till att du har fungerande släckutrustning, slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor eller liknande.
 • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något går fel.
 • Vattna en skyddszon på några meter kring ytan som ska brännas.
 • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
 • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstation.
 • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Kontrollera platsen efter någon timme.
 • Eldning utomhus av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall får endast ske om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa. Prata därför med dina grannar innan du eldar utomhus.
 • Eldning sker på egen risk.
 • Är du osäker ring, räddningstjänsten och be om råd 
  0650- 380 11.

Du som bor i Nordanstigs- och Hudiksvalls kommuner,
anmäler bränning på Hudiksvalls webbplats:

Uppdaterad: 2018-04-09

Sidansvarig: Andreas Wiik, Norrhälsinge räddningstjänst

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Norrhälsinge räddningstjänst

raddningstjansten@hudiksvall.se

Telefon
0650-380 11

Besöksadress
Håstaängen
Hudiksvall

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner