Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 18 december 2018

Brandrisk

I Sverige används en sexgradig skala för brandrisken.

1 = mycket liten brandrisk
2 = liten brandrisk
3 = normal brandrisk
4 = stor brandrisk (eldningsförbud)
5 = mycket stor brandrisk (eldningsförbud)
5E = mycket stor brandrisk, EXTREMT TORRT (eldningsförbud)

Inom tätorter är det tillåtet att elda trädgårdsavfall under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat. Du måste dock se till att du inte stör dina grannar.

Utanför tätorter är eldning generellt tillåten under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat.

Under gräs- och skogsbrandsäsongen utarbetas brandriskprognoser genom vilka du kan få reda på om det är lämpligt att göra upp eld eller inte.

Tänk på att du får grilla under kontrollerade former även om det råder eldningsförbud. Med kontrollerade former avses grillning med grillkol på antingen en fast grillplats eller i en för ändamålet avsedd utegrill.

Restriktioner

Eldning efter mörkrets inbrott är generellt inte tillåten. Lägereldar i mindre omfattning är dock undantagna.

Du får inte elda så att det medför olägenhet för dina grannar. Kommunens miljöförvaltning kan lämna vidare information.

Säkerhet

Farliga situationer kan uppstå även vid brandrisk 1-3. Du måste alltid tänka på väderleken eftersom brandriskprognosen är ett framräknat värde. Eldning bör inte ske vid stark vind eller när markvegetationen är torr.

Elda aldrig så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar kan skadas.

Släckutrustning skall alltid finnas till hands. Vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa är exempel på lämpliga släckredskap. Tänk på att släckredskap skall finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning. En spade kan exempelvis användas för att släcka en lägereld.

Undvik att tända på stora mängder brännbart material. Dela istället upp materialet i mindre högar. På så sätt minskar du risken att du tappar kontrollen över eldningen.

Tänk på att eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning!

Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, bör vara:
- gräseldning 25 meter
- eldning i mindre omfattning (ca 1 kvm) 15 meter
- eldning i större omfattning 50 meter
- valborgsmässoeldar 50 meter

Ägare av lantbruk bör även kontrollera försäkringsvillkoren för ekonomibyggnader eftersom längre säkerhetsavstånd rekommenderas i vissa fall.

Ansvar

All eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du eldar och ”tänk efter före”. Tänk på att du är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen indikerar att eldning är tillåten.

Varning

Använd inte bensin eller T-sprit för att påskynda eldning - risk för brännskador!

Kontakt

Eldning behöver inte anmälas till Räddningstjänsten, men vi svarar gärna på frågor om du undrar över något.

Telefon 0650-190 00
Fax 0650-380 20
E-post raddningstjansten@hudiksvall.se

Mer information

Ladda gärna ner foldern Eldning och allemansrätt i PDF-format. Den är framtagen av Räddningsverket tillsammans med Naturvårdsverket.

Finns på svenska, engelska, tyska, franska och spanska.


Uppdaterad: 2017-04-24

Sidansvarig: Andreas Wiik, Norrhälsinge räddningstjänst

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Norrhälsinge räddningstjänst

raddningstjansten@hudiksvall.se

Telefon
0650-380 11

Besöksadress
Håstaängen
Hudiksvall

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner