Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Fredag 28 april 2017

Kris och säkerhet

Om det inträffar en allvarlig händelse eller en krissituation i Nordanstigs kommun, till exempel en större olycka eller en brand kommer information att finnas här.

2017-03-01

Just nu finns ingen kris att rapportera om.


Information om olika kriser och händelser i Sverige

Information om Ebola

Vad menar vi med en allvarlig händelse, kris och extraorinär händelse?

En allvarlig händelse - drabbar stora delar av samhället. Längre elavbrott är ett exempel på vad som kan drabba oss i Nordanstig.

Ibland använder vi även begreppet kris för en allvarlig händelse. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Men ordet kris kan betyda olika saker för olika människor. Vardagligt kanske vi använder uttrycket när privatlivet trasslat till sig eller när barnen har influensa.

Inom kommunen använder vi begreppet krisberedskap och krisarbete och menar då det arbete vi gör före och under allvarliga händelser som kan drabba många.

Vad är en extraordinär händelse? Det är enligt Krisinformation.se en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Extrem väderlek med svåra översvämningar kan var en sådan.

Viktiga telefonnummer

Kontakt

Telefon

SOS Alarm, i nödsituation vid fara för liv, egendom eller miljö. Här når du ambulans, läkare räddningstjänst, polis och socialjour112
  
Information om olyckor och kriser. Här kan du både få information och lämna information.113 13
  
Polisen, ej nödsituation (även tipstelefon)114 14
  
Norrhälsinge Räddningstjänst, Brandkår0650-380 01
  
Sjukvårdsrådgivning1177
  
Bergsjö Hälsocentral 0652-366 00
  
Harmångers Hälsocentral0652-365 00
  
Socialtjänsten0652-362 31
  
Socialjouren - när socialtjänsten har stängt026-10 02 25

VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

VMA lämnas bland annat via Sveriges Radio, TV och text-TV.

Tyfoner som tjuter kan också varna allmänheten. Men i Nordanstigs kommun har vi inte några tyfoner.

Krisberedskap i kommunen

Det är kommunens krisledningsgrupp som i första hand samordnar och informerar vid en kris i kommunen. Kommunchefen leder krisledningsgruppen.

Vid en situation som kräver höjd beredskap kan Krisledningsnämnden träda i kraft. Det är kommunstyrelsen som efter beslut av kommunstyrelsens ordförande blir krisledningsnämnd och då har det övergripande ansvaret för all verksamhet ikommunen. Krisledningsnämnden har rätt att fatta andra beslut än kommunstyrelsen.

POSOM - krisgrupp som stöd vid chock och kris

I POSOM finns personer från kommunen, räddningstjänsten, polisen och kyrkan. Det kan vara olika personer beronde på vilken kris det är.

Telefonnummer för felanmälan bland annat

Du kan även ringa kommunens växel på telefon 0652-360 00 om du inte vet vilket nummer du ska ringa. Efter växelns stängning lämnar vi telefonnummer på vår telefonsvarare.

Uppdaterad: 2017-04-24

Sidansvarig: 

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner