Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

Idéer - Framtidens företagande och infrastruktur

Idéer från tematräff 1 april

* Nära samarbete mellan skola och företag. "Ungt företagande" är schemalagt redan i tidiga klasser.
Motivering
Ungdomar ska se nyttan med att studera vidare och få fler möjligheter - ingenting är omöjligt!

* Fullt utvecklade e-tjänster, tillgänglighet dygnet runt.
Motivering
Snabb och effektiv handläggning av ärenden till exempel ansökan om barnomsorg, äldreomsorg, bygglov. Gör det enklare att bo i kommunen.

* Mer samarbete mellan företagen. Rakare kommunikation mellan kommun och näringsliv.
Motivering
Att hjälpa varandra att utvecklas till starkare näringsliv i kommun.

* Leva upp till visionen (Alfs). Städa hela samhället, buskröjning och tomtstädning.
Motivering
Vi måste bli bättre på allt.

* Äventyrsbad + hotell + camping i Sörfjärden.
Motivering
Bra företagsklimat.

* Satsa mer på att visa de andra byarnas egenskaper, inte bara Bergsjö.

* Slopa pumplagen.
Motivering
Du ska ha nära till din mark.

* Sprid idéerna, inte bara på nätet. Temadagar i skolan.
Motivering
Det är många som läser tidningarna fortfarande.

* Kommunikationerna måste bli bättre inom kommunen.
Motivering
Ett sätt att få de unga att trivas och utvecklas i kommunen.

* Rekrytering, vägledning och slussning för generationsbyte.
Motivering
Många små företagare är eller närmar sig pension.

* Vad gav inventeringen av industrimark i kommunen? Vad är kvm priset på industrimark?

* Införa lärlingsutbildning på företagen.
Motivering
Lättare att få personal till företagen.

* Riskkapital. Företagen (alla!?) avsätter 2-5% av årlig vinst till riskkapitalfond för att hjälpa nya eller andra företagare igång med nya idéer. Hanteras av företagarföreningen.
Motivering
Alla har nytta av att fler företag och nya idéer kan utvecklas och komma igång.

* Alla företag har en målsättning att växa med en årsarbetare vart tredje/fjärde år. Genom samarbete företag emellan blir 1 + 1 = 3, möjligheten till tillväxt och erövra nya uppdrag ökar.
Motivering
Utan tillväxt dör företaget på längre sikt.

* Designutbildning för träförädling.

* Sommarjobb till alla ungdomar med UF-utbildning.

* Alla skolelever ägnar 1 timme till idékort under april månad.

* Satsa på gemensam marknadsföring och försäljning av/i kommunen. Producerade produkter.

* Utveckla sektorn för bioenergi ytterligare. Egen gårdsvärme tex.
Motivering
Ligger i tiden.

* Utveckla samverkan inom tex snickeriverksamheten.
Motivering
Större serier ger bättre betalt och kunder.

* Bygg anläggning för tillverkning av biodiesel i Tjärnviks industriområde. Det kostar 50 miljoner men lär kunna betala sig på kort tid.
Motivering
Finns gott om skogsavfall i Nordanstig vilket är råvara för biodiesel.

* Utvecklad kontakt mellan skola och näringsliv. Skapa praktikplatser. Skapa lärlingsplatser.
Motivering
Ge ungdomar tidiga kontakter i yrkeslivet.

* Skapa möjligheter till att ungdomar vågar och kan pröva sina idéer och förmåga.
Motivering
Fler utnyttjar sin förmåga att försörja sig och kanske även andra!

* Mer utbildning i skolan i : kommunikation, försäljning, marknadsföring, layout, språk.
Motivering
Om man kan tala för sig kan man ta vilket jobb som helst, följa sina drömmar och våga prova på egen låda.

* Samverka mellan kultur, besöksnäring ocg företagen. Som biluthyrning vid båthamnarna för semesterbåtarnas besättningar. Guidade turer mellan Hälsingegårdar. Lintillverkning och företag med tung industri som får se papperstillverkning, repslagning.

* Gran (fyrvaktarbostaden) är mellannorrlands mest attraktiva konferenshus i annorlunda och spännande miljö. Karg natur MEN exklusiv inredning/lokaler.
Motivering
Utöver konferens kan tex trollingfiske, havskajak och fågeskådning erbjudas.

* Personval istället för partipolitik vid val till kommunstyrelse.
Motivering
Höjer ambitionsnivån att göra något bra för kommunen med de ekonomiska ramarna.

* Stötta fritidsverksamhet betydligt mer, gärna ekonomiskt.
Motivering
Inflyttare kräver bra fritidsverksamhet (även dagens Nordanstigare förstås!)

* Konsultstopp på kommun. Anställ folk som har kompetens att utföra sitt jobb.
Motivering
Kostnadsbesparing.

* E4:an måste marknadsföras bättre.
Motivering
Det är E4:an som är vårt skyltfönster ut mot turister och alla som inte visste att dom åkte genom Nordanstig.

* Anropsstyrd kollektivtrafik.

* Alla företag bjuder in skolelever till sina företag som idé-kläckare och problemlösare.

* För att klara generationsväxlingen: Inkubera skolungdomar i företagen flera år innan växlingen, för att få en mer naturlig övergång. Puscha för att bankerna ger fler nystartslån för att finansiera växlingen.

* Nordanstig skall ligga i framkant gällande miljövänlig energiteknik! Varsamt men bestämt bygg ut de miljövänliga energikällorna och våga vara pionjärer på dessa områden.
Motivering
Solkraft, vindkraft och vågkraft är gratis och ger arbetstillfällen till kommunen.

* Lansera "den hela människan från Nordanstig" Engagera våra pensionärer i samarbete med ungdomarna i tex föreningsliv, studiestöd, livsguide.
Motivering
Marknadsför framtidens kommun med trygga unga och lyckliga äldre. Detta ger inflyttning i ett samhälle där tregenerationskontakten är bruten.

* Nordanstig - Ett "skotermecka" med välröjda och välmärkta leder.
Motivering
Stort underlag inom en radie på ca 5 mil, vilket är en lagom dagsetapp.

* Vägvisare i Jättendal för turismen.

* Flytta resecentrum till den geografiska knutpunkten Jättendal. För tåg och buss, väl fungerande busslinjer som anknyter till detta.

* Samlad administrations-hjälp till mindre företag/föreningar.
Motivering
Underlätta för de personer som har idéer och drivkraften till en idé men vill ha hjälp till adm.tjänster.

* Förbättra samarbetet/utbytet näringsliv - skola! Informera i skolorna om sommarjobb, prao, praktik. Involvera näringslivet i undervisningen: studiebesök, projektarbeten, problemlösning i skolan. Börja tidigt! Ge eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet genom att införa entreprenörskap på schemat!

* Företagsinkubator och företagshotell nära E4:an med möjlighet till olika sorters service för företagen, restaurang, barnpassning osv.

* Kommunikationer: se till att folk kan röra på sig. Pendla till och från jobb, ta sig till och från fritidsaktiviteter, sommarstugan, släktingarna. Gör det möjligt för fler att ställa bilen.
Motivering
Rörliga människor är bra för ekonomin. Att kunna ställa bilen åt sidan ger folk möjligheten att kunna tänka miljövänligt.

* Ni måste göra en ny hemsida! Dela upp den i 2 avdelningar. En för privatpersoner, en för företag. Gör om designen radikalt!
Motivering
Hemsidan är det första en person kollar upp när denne funderar på att flytta eller etablera sig på ett ställe. Nordanstigs nuvarande sida ser ut som något från 90-talet.

* Sluta arrangera skolkamper inom kommunen, utmana istället grannkommunerna.
Motivering
För att motarbeta bytänkandet inom kommunen. Skapa ett starkt gemensam, samhörigtänk i tidig ålder.

* Utveckla de befintliga idrottsanläggningarna och skapa en enkel kommunikation för samtliga i kommunen.
Motivering
Med fysisk sysselsättning försvinner dyra sociala kostnader.

* Göra kommunens hemsida till den bästa i landet som kan locka övriga landet att komma hit.

* Byggklara industritomter längs E4.
Motivering
Ökad företagsamhet.

* Utökade event och arrangemang för den yngre generationen. Spektakulära motortävlingar, heta artister mm.
Motivering
För att ungdomar ska stanna och flytta in till kommunen. Då utvecklas deras entreprenörskap.

* Ökat utbildningsprogram för nyföretagande och befintliga företagare.
Motivering
Ingen väntetid som hindrar heta, ivriga entreprenörer att utvecklas.

* Europas största älgpark i Hassela.
Motivering
Få Hassela och hela Nordanstigskommun till ett internationellt turistmål året om.

* Stort distrubitionscenter för lokalproducerad mat i Bergsjö. Blir ett turistmål för sig.
Motivering
Främja och stimulera småskaliga producenter i kommunen. Öka tillgängligheten för restaurangerna.

* Vildmarksturism. Guidade turer av kunniga ortsbor, enkelt boende under alternativa naturnära former.
Motivering
Ökad efterfrågan på upplevelse-turism.

* Sikta på att odla lokalproducerat och servera det i skolorna och på restaurangerna. Öka kunskapen hos restaurangägarna om matkvalité.
Motivering
Det är urusel kvalité idag på våra samtliga restauranger. Ägarna har ingen insikt eller kunskap, som matexperten Urban Lavin sagt finns ingen bra restaurang i hela mellannorrland.

* Tjänstegarantier.
Motivering
Underlätta för företagsamheten. Många gånger har man inte tid att vänta.

* Sätt kommunen på kartan, se till att andra skriver och pratar positivt om området utanför kommungränsen. Då kommer invånarna att bli stoltare.
Motivering
Andra vet att denna kommun är fattig, de vet inte att den är rik på livskvalitè.

* Bättre kommunikationer - tvåspårig järnväg.
Motivering
Attraktivare boendekommun.

* Nordanstigsmässan borde uppstå och marknadsföras ordentligt, den drar folk.
Motivering
Fler människor får lära sig var Nordanstig ligger och hur det ser ut här.

* Öka kunskapen om ny teknik. Dagens unga tänker helt andra tankar när de väljer yrke. Tekniken kan göra att man kan välja var man jobbar flera av veckans dagar.
Motivering
Teknikens möjligheter gör att ni kan göra allt. Vi måste bara ge andra chansen och inte visa våra negativa första tankar för att vi äldre inte förstår.

* Bygga upp en gemensam kompetensgrupp med människor med specialkompetens inom kommunen som kan gå in och stödja företagande i utveckling av idéer och företagande.

* Skapa ett återvinningssystem så att kommunen blir ledande inom renhållning.
Motivering
Leva som man lär.

* Hotellet i Bergsjö har fullt uthyrt med mat - café.
Motivering
Turisterna/"utomkommunarna" måste få något till livs.

* Turer med guide till Gran med övernattning. Matpaket från restauranger kan kombineras. Fyren lyxboende.
Motivering
Öka turistnäring och annat företagande.

* Föreningskontor
Motivering
Samordna pappersarbetet för föreningarna. 2-3 personer anställda av föreningarna i gemenskap.

* Skapa förutsättningar för tjänsteföretag typ supportföretag, IT mm. Att etablera, starta, skapa nya nischer inom sektorn.
Motivering
Skapar förutsättningar för ungdomar att stanna, resp inflyttning till kommunen. Ringa investeringar - många arbetstillfällen!

* Företagshotell i anslutning till E4:an.
Motivering
Ger möjlighet till nystart för entreprenörer.

* Sänkt skatt
Motivering
Bra företagsklimat.

* Arbeta för dubbelspårig järnväg och station.
Motivering
Bra företagsklimat.

* Resecenter
Motivering
Bra företagsklimat.

* Företagshotell
Motivering
Bra företagsklimat.

* Tjänstegarantier
Motivering
Bra företagsklimat.

* Satsa på den gröna näringen!
Motivering
Alla behöver vi ju mat och hellst ska den vara Svensk. Landsbygden ska hållas öppen.

* Fler fik och mötesplatser. Spansk/Brasiliansk café/bar på Rammelsand. I Helsingborg finns detta i ett av de gamla badomklädningsrummen, typ 20 kvadratmeter.
Motivering
Toner av oljefatsmusik, enkla snittar och paraplydrinkar till dans i sommarnattens sand.

* UF på högstadienivå.
Motivering
Skapar fler företag i kommunen.

* En del privata lösningar på kommunal verksamhet.
Motivering
Konkurrens ger bättre kvalié och billigare lösningar.

* Lägre kommunalskatt genom privata lösningar på viss kommunal verksamhet.
Motivering
Lägre skatt lockar till inflyttning i kommunen.

* Deltagardrivna grupper inom olika brancher  där företrädare träffas och diskuterar sin branschs möjligheter och hinder hur man kan samarbeta och knyta experter för vidare utveckling.
Motivering
Att få en utveckling utifrån den kraft som finns inom företag med hjälp av forskare och andra resurspersoner.

* Skolbudget över rikssnitt som ger erkänt bra skola.
Motivering
Ger en attraktiv skola som lockar människor och företag till kommunen.

* All mat på skolor och äldreboende är odlad i Nordanstig. Ett nytt lantbruksgymansium finns där produkter från lantbruket utvecklas. Ekologiskt. Hållbart. Närodlat.
Motivering
Att vara självförsörjande inom kommunen. Livskvalité. Något att flytta hit för.

* Utveckla en dörr in med en person som står till företagarns förfogande med diverse ansökningar  till myndigheter, EU ansökningar.
Motivering
En liten företagare har ingen möjlighet att sätta sig in i alla regelverk om han samtidigt ska hinna med att utveckla sitt företag.

* Besök sommarboende i  en riktad satsning på kvarboende!

* Besök företagen. Lyssna på idéer för lokal utveckling!

* Produktutveckling i grundskolan.

* Företagare som håller i mentorsprogram för gymnasieelever från Nordanstig, Hudiksvall och Sundsvall.

* Företagshotell i Bergsjö, tex på Albacken.

* JAK i skolan.

* Utlokaliserad elektronik-utbildning från Mitt-högskolan i Nordanstig.
Motivering
Bra tillväxtmöjligheter för "tvärtekninska" elektronikföretag i Nordanstig.

* Golfgymnasium
Motivering
Turismen och tre banor i kommunen.

* Nordanstigs företagarförening blir en pool för att hjälpa företagarna att samarbeta. Ex någon behöver extra personal ad hoc eller inplanerat en dag här eller där.
Motivering
Nätverka, öka kunskapen om varandra och varandras företag, öka bussigheten mot varandra, rekommendera varandra.

* Ta fram kunskapen om historien. Visa på vad man gjort och hur denna vackra kommun byggts upp. Samla bilder och text i bildspel/film.
Motivering
Snart dör de bort de som vet hur det var att jobba på sågen, hamnen, ingaskär.

* Min vision är att den service som erbjuds idag inte får försämras, att hälsocentarler, högstadieskolor finns kvar i nuvarande antal.
Motivering
Vill vi påverka inflyttningar till kommunen får den servicen inte försämras.

* Marknadsföring, egna idéer, kopiera inte andra kommuner.
Motivering
Locka, tända fantasi.

* Mer material kring förutsättningar, d.v.s befolkning (var finns den) vägar, statisktik mm.
Motivering
För att kunna planera mer innan. Material på nätet, sedan snabba beslutsvägar.

* Småföretagarcentrum i alla byar.
Motivering
Socialt för små företag, få ner ev kostnader gemensam marknadsföring etc.

* Mer företagare i skolan. Börja i grundskolan med prao som eleverna tycker är kul - inte bara en vecka, kanske mer regelbundet under hela läsåret.
Motivering
Öka intresset för företagande, visa att mångfald bland företagare finns. Knyta kontakter, sommarjobb kanske ?!

* Skapa seniorboende med möjlighet till djurhållning.
Motivering
Ger arbetstillfällen och inflyttning.

* Entreprenörskap i skolan.

* Företagare som undervisar i skolan.

* Boende eller/och kurser för elallergiker i "Hasselaskogen".
Motivering
Stort behov

* Varför inte en  biogasanläggning för framställning av fordonsgas.
Motivering
Framtidens fordonsbränsle.

* Starta lokal sparbank för att kommunens invånare ska kunna gynna företagande genom sitt sparande.
Motivering
Rikstäckande banker sänder sparandet till Stockholm och då blir det inga arbetstillfällen i Nordanstig.

* Starta lokalt näringslivsbolag typ tvångsrisksbolaget i Jämtland för att ordna riskkapital till företagen i Nordanstig.

* Kulturen måste genomsyra allt. Bredband och datorer har en begränsad livslängd. Det enda som har bestående värde för hela samhället är kultur.
Motivering
Redan gamla romarna visste att skådespel var lika viktigt som bröd.

* Lägre kommunalskatt, bättre kommunikationer, bättre boendemiljö.

* Samarbete mellan fritidsrörelser och företagen. Se möjligheterna för marknadsföring av gäster som besöker idrotts och fritidsanläggningar.
Motivering
Tusentals gäster besöker våra anläggningar varje år. Syns man inte så finns man inte.

* Turbåt från Sundsvall - Hudiksvall. Går in i nästan varje hamn, från juni - sept. Slädturer på vintern mellan fäbodvallar.
Motivering
Öka turistnäringen och annat företagande.

* Ordna en Ålandsresa för alla som vill diskutera hur Nordanstig ska utvecklas.
Motivering
Bygga nätverk

* Vi måste få rikskapitalister typ Maths O. "Värva" sädena. Hur? Genom aktiva kontakter. Hemvändare prioriteras.
Motivering
Ge bygden kapital i pengar och människor.

* Kommunikation efter klockan 21:00 (efter bio/teater). Hur ska den som inte har körkort kunna förflytta sig (ung som gammal). Fler beställningstrafikbussar. Bussar mellan byarna öst -väst, norr-syd.

* Företag som gynnar både små och stora företag, attitydförändring som ger att små företagare driver företag och inte "håller på".
Motivering
96% av Sveriges företag har mellan 0-9 anställda. Ett riktigt jobb är det man kan leva på, oavsett man är anställd eller företagare med stor eller liten låda.

* Skapa bra företagsklimat för mindre företag.
Motivering
Det är de små företagen som är oljan i ett samhälle, som har hand om servicen, affärerna, kemtvätten, fiken, frisören, taxirörelsen, 0,2% av Sveriges företag har mer än 200 anställda. Om de skulle ta en dag ledigt skulle det bara bli mycket folk på stan. Om alla småföretagare skulle ta en dag ledigt, samtidigt skulle det mesta vara stängt.

* Fokusera på det folk tycker är roligt att göra, uppleva och vara.
Motivering
När man/jag som barn lekte affär så ville ingen ha banken, för dit ville ju ingen gå, då fick man vara själv i sin ruta. Alla ville ha fiket, det var ju trevligt och gott. Var vill vi vara och hur vill vi leva? Vad behöver vi för att kunna göra det?

* Ring i klockan om du behöver hjälp. Flexibla öppettider för att passa kunderna.
Motivering
Många lever och bor här för att man vill ha en annan livskvalitet. Många kanske bor nära eller i samma fastiget som sin rörelse. Genom att öppna upp när kunden kommer kan integreringen bli större och affärsmöjligheterna fler. Jobs - butik i Västanvik i Dalarna har på detta sätt. Man ringer på butikens dörr och då kommer någon, risken är dock att man känner att man måste köpa när man är enda kunden i butiken och själv påkallat uppmärksamheten.

* Pågång kalendarium för kommunens invånare och företagare och annat skoj som händer på landsbygden. En lättare internettidning/kalender om vad som är på gång.
Motivering
Hörde idag att Fylking och Robban ska gå via Strömsbruk och baka bröd i sin kamp mot prostatacancer. Detta bör uppmärksammas så att folk kan komma och se, det finns säkert hur många såna här saker som helst som händer och som invånarna vill få ta del av. Det skulle också företagarna kunna lägga in i sina öppna hus etc. Om någon fyller år jämt etc.

* Hästgård för sex familjer med varsin häst. Läge nära pendlingsmöjlighet till arbete. Hyresmöjlighet på samma sätt som lägenhet med båtplats. Trädgård gemensamt med fruktträd och bärbuskar.

* Gamla järnvägen från Bergsjö till Högen skulle bli en perfekt gång och cykelväg. Många barn cyklar till SGU - badet i Högen på somrarna och detta skulle bli en säker väg för dem vilket det inte är nu. Hudiksvallsvägen är mycket starkt trafikerad och dessutom med tung trafik. Det finns inga vägrenar och möts två långtradare och ett par ungar som cyklar bredvid, bedömer jag olycksrisken som stor. Man kan undersöka möjligheten att samarbeta med idella föreningar. Det borde ligga i mångas intresse att de kunde känna sig trygga när deras barn åker till badet. Det skulle också vara en värdefull gångväg och öka möjligheten för alla att vara ute och röra på sig vilket skulle bidra till en friskare befolkning. Dessutom skulle ett kulturminne bevaras. När Bergsjöbanan lades ner var det Sveriges sista smalspåriga järnväg som lades ner och många är vi som åkt med "Koa" till skolan t.ex.

* Turistidé/besöksnäring
Att liksom Ski-star i Åre jobba mot bilande familjer (ryssar, Petersburg). Sommartid utflykt till älgparken i Hassela. De flesta kan betala bra.

* Stimulera företagare att bygga gemensamma häststall i närhet till Nordanstigs Bostäders hyreshus där vi kan erbjuda bostäder och ridning i samband med lantbrukare som kan erbjuda foder och beten.
Motivering
Öka inflyttning och kommunens attraktion.

* Tänk på villkor för företagarna mer i den kommunpolitiska ledningen via s.k "stilleståndsersättning" till firman istället för arvoden vid sammanträden.
Motivering
Mer rationellt tänkande i offentlig sektor gynnar alla medborgare.

Nordanstigs kommun publicerar inte material som står i strid med svensk lag t.ex.

  • Uppmaning till brott
  • Hets mot folkgrupp
  • Barnpornografi
  • Olaga våldsskildring
  • Upphovsskyddat material utan tillstånd

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Skicka meddelande till

Idékort
Här kan du skicka in förslag och idéer

Prenumerera
på ny information från Vision 2020

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner