Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Tisdag 20 november 2018

Framtidens vård och omsorg

Tematräff på Bergsjögården
Tematräff på Bergsjögården

Tematräff 24 mars 2009

Tack alla för en givande temakväll för Vision 2020. 
Den 24 mars var fokus inställt på framtidens vård och omsorg. 72 goda idéer strömmade in under kvällen. Alla idéer finns i menyn under rubriken Röster från medborgare — idéer.
 
Äldre och Handikappomsorgens chefer under ledning av Eva Gottvall-Bruno presenterade en bejublad teaterföreställning där vi fick resa in i framtiden. Medelåldern hade då ökat markant och det fanns ett stort utbud av aktiviteter. Vår 114-åring på scenen kommunicerade med världen via internet.
 
Kvällen fortsatte med diskussion och idéverkstad under ledning av Staffan Sandelin från Mediegruppen AB.

Några reflektioner under kvällen

Individuellt val är viktigt. Idag tvingas vi välja på att bo hemma eller på ett äldreboende.
Många av de inkomna idéerna berör just detta. Alternativa former på boende där det finns ett stort urval av aktiviteter.
 
- Mina sinnen behöver stimulans även när jag är gammal säger en deltagare.
 
Boendemiljön är viktig, att kunna bo i en "hemlik" miljö i en omgivning jag skulle ha valt även tidigare i livet.

Att kunna fortsätta bo tillsammans med min make/maka även om omvårdnadsbehovet inte är detsamma. Trygghet är en betydande faktor. Behovet av trygghet kan finnas i stor grad även om det inte finns ett omvårdnadsbehov. Trygghetsboende ett alternativ?
 
Kenneth Söderlund var en av de medborgare som lyfte sina tankar från scenen. Han är inflyttad från Matfors och driver också forumet Gnarsp.com.
Vad har fått dig att flytta till Nordanstig?
-Nordanstig har en annan puls, ett lugn, det finns tid till att upptäcka. Du får lugn och ro.
Men Kenneth poängterar att det är viktigt med en god basservice och för att kunna ge detta måste skatteintäkterna öka. Han tror också att det bland Nordanstigsborna finns en vilja att påverka även om man inte vill uttrycka sig i stora sammanhang.
 
På Bållebo korttidsboende i Bergsjö har personalen haft framtidsspaning. Sanna Bertils arbetar som enhetschef och ställde frågan.
Hur skulle ert "drömkorttids"se ut?
Personalen kom oberoende av varandra fram till samma svar. De såg en central samlingspunkt, ett aktivitetsrum. I anslutning till detta skulle små enheter finnas, exempelvis daglig verksamhet, korttidsvård och boende. De såg också att utemiljön skulle förbättras med trädgårdar.
Sanna ser att personalvård är viktigt, välmående personal är en glädje för alla.
 

Nästa träff

Vi ser nu fram emot en lika inspirerande kväll onsdagen den 1 april klockan 18:30 på Bergsjögården. Då träffas vi för att prata om framtidens Företagande och Infrastruktur.
 
Varmt Välkomna!

Tematräff på Bergsjögården
Tematräff på Bergsjögården

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Skicka meddelande till

Idékort
Här kan du skicka in förslag och idéer

Prenumerera
på ny information från Vision 2020

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner