Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Framtidens lärande och utbildning

Tematräff på Bergsjögården
Tematräff  på Bergsjögården

Tematräff 17 mars 2009

Tack till alla som deltog på den första av fyra temakvällar. Nu är vi ett steg närmare vår vision. Bara under vår första kväll kom det in 51 idéer.
Den 17 mars gick den första temakvällen med inriktning på framtidens lärande och utbildning av stapeln på Bergsjögården.
 
Ett 60-tal medborgare samlades för att diskutera och lämna idéer som ska ligga till grund för att forma Nordanstigs Vision 2020.
Förslag till vision ska ligga på kommunstyrelsens bord i juni 2009.
 
Ansvariga chefer för skolan, Ann-Kristin Elfvendahl och Eva Fors bjöd upp till dialog med föräldrar, barn, ungdomar och vuxenstuderande i Nordanstig.

Några synpunkter under kvällen

 
Lisa är förälder och tycker att man bör främja entreprenörskap och kreativitet. Idag ställs ett allt högre krav på utbildning. De som har jobbigt i skolan ska kunna nå sina mål och de som har "lätt för sig" måste också få möjlighet till vidareutveckling.
 
Oskar går i tredje klass, i framtiden vill han jobba med bilar och vet att han måste lära sig läsa, skriva, räkna och tänka själv. Just nu läser Oskars klass om Stenåldern men han skulle gärna vilja ha mer idrott, hopp och lek! Det är ändå bra att gå i skolan för man lär sig!
 
Emma och Amanda går i nionde klass och är ordförande och vice ordförande i elevrådet på Backens och Bergsjö högstadium. Både Emma och Amanda är överens om att de skulle vilja ha tidigare information om gymnasiet för att hinna förbereda sig. De upplever en okoncentrerad miljö i skolan, lärarna får lägga mer energi på att hålla ordning än att lära ut. Emma och Amanda har inga planer på att bo kvar i Nordanstig men tycker att det har varit skönt att gå i en liten skola och känna alla. Det är en trygghet.
 
Britt-Marie är erfaren lärare på högstadiet, hon vill ha mer fokus på individuellt lärande. Vi lever i ett datoriserat samhälle idag, lärare behöver utvecklas i detta samt att skolorna måste rustas tekniskt för detta.
 
Martin läser på vuxenutbildningen för att få behörighet till vidarestudier, han tror att det är viktigt att ta tillvara på individens skilda behov. Skapa motivation, få människor att vilja lära sig.
- Läsa som vuxen är det bästa jag gjort.
 
Susanne är högskolestudent på distans via nätet, hon känner en inre drivkraft att vilja lära sig mer. I sina studier har hon fått hjälp av duktiga studievägledare via komvux och använder sig av deras lärcentra.
 
Bror är pensionär och tänker så här om det livslånga lärandet. Man måste fortsätta lära sig, nya tekniker utvecklas ständigt. Bror läser på komvux, det ger både kompetenshöjning och social samvaro.
Vilken kunskap har varit den viktigaste?
 - Samarbete, tillsammans är vi starka!
 
Med dessa kloka ord från Bror vill jag avsluta reportaget från vår första temakväll och tacka alla för de idéer som överlämnades.
Alla idéer finns under rubriken Röster från medborgare - Idéer.
Hoppas vi ses nästa temakväll den 24 mars klockan 18:30 på Bergsjögården som handlar om framtidens vård och omsorg.

Tematräff på Bergsjögården
Tematräff på Bergsjögården

Uppdaterad: 2016-04-01

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Skicka meddelande till

Idékort
Här kan du skicka in förslag och idéer

Prenumerera
på ny information från Vision 2020

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner