Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Byaträff i Gnarp

Den 10 november träffades cirka 50 personer på Berggården i Gnarp för att diskutera framtidsfrågor. Moderator för kvällen var bygdesonen Sverker Söderström.

Kvällen började med att några lokala entreprenörer fick komma till tals. Kenneth Söderlund berättade om hur han hamnade i Gnarp, och hur han kände för bygden. —Det går inte riktigt att sätta fingret på det, sa han och klurade lite på vad det var som gjorde att han tyckte så mycket om Gnarp. Kenneth driver en internetsida där man kan läsa artiklar om Nordanstig och diskutera olika frågor i ett forum www.gnarsp.com.

Anki Buhrman berättade också om Säcken — en secondhandbutik där vinsten går tillbaka till skolbarnen och deras skolgård. Man har redan samlat in över 100.000 kronor och stället har fått en riktig uppfräschning. Hon berättade också om hur Gnarps skola arbetar väldigt nära föräldrarna till barnen och framtidstankar på att bli en kommunal friskola

Efter att Visionsgruppen berättat om visionsresan och senaste nytt — det kreativa racet så var det dags att i mindre grupper diskutera vad man tyckte och tänkte om framtiden i Gnarp. Hur går snacket i Gnarp? Vad händer här idag och hur tänker man om framtiden? Många idéer kom fram, både udda och intressanta, och överlag var man väldigt mån om att få utveckla bygden tillsammans. Stor vikt lades vid att utgå från det vi redan har, något som går väl ihop med visionstänket. Statoilmacken sågs som en stor tillgång, där stannar redan idag väldigt många människor, och man pratade om att stoppa upp flödet av turister och andra resanden. En av kvällens mer udda idéer var att placera en 50 meter hög libido utanför macken, för att få turisterna att stanna, och sedan erbjuda dem diverse upplevelser och produkter från bygden, snyggt förpackade i paket. På det här området fanns många idéer, både stora och små.

Några deltagare ville att vi kommuninvånare skulle ta större ansvar för våra bygder, att det var för lätt att skylla ifrån sig på "den där kommunen", medan några istället ville att kommunen skulle ta större ansvar för vår närmiljö. En diskussion som fick stort genomslag var att vi borde snygga upp i vår kommun, och runt E4:an. Den privata skyltningen runt E4:an var ett irritationsmoment för många, och det vi kan göra är att uppmana ägarna till skyltarna att se över om de är aktuella fortfarande.

Vindkraftsfrågan togs också upp, och samhällsbyggnadschef Thord Wannberg passade på att svara på frågor om dessa. Ända till den 7 december 2009 är det möjligt att lämna synpunkter på vindkraften i Nordanstig. Eventuella frågor hänvisas till Thord Wannberg. Andra infrastrukturfrågor som togs upp var framtiden för E4:an, järnvägsdragningen och var en framtida järnvägsstation ska ligga i kommunen. I Gnarp tyckte man att det borde satsas på de områden som har inflyttning och inte endast på geografiska skärpunkter. I Gnarp är de enligt deltagarna idag svårt att hitta både industrimark och bostad och flera förslag utgick ifrån bristen på dessa.

I Gnarp träffade vi ett folk som är mycket stolta över sin bygd, och väl medvetna om de möjligheter som finns där. Ibland kan kommunen inte göra allt, och då är det desto viktigare att de medborgerliga initiativen på orten kan samarbeta. Jag hoppas och tror att Gnarpsborna kommer att ta tillvara dessa möjligheter och att man tillsammans kommer att vårda och utveckla den pärla som Gnarp med omnejd verkligen är.

Skrivet av Kristina Källström-Gernes

Uppdaterad: 2016-12-19

Sidansvarig: 

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Skicka meddelande till

Idékort
Här kan du skicka in förslag och idéer

Prenumerera
på ny information från Vision 2020

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner