Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Utbildningskommunen Nordanstig

Projektgruppen Utbildningskommunen Nordanstig vill öka samverkan mellan skolor och vårdnadshavare för att höja kvaliteten på våra skolor. En central föräldraförening och samarbeten med lokala företag är exempel på åtgärder för att skapa en utbildnings- och skolkommun där alla ska kunna lyckas i grundskolan.

Gnistan till ett ökat initiativ kom från vårdnadshavare när Nordanstig kommun enligt lärarförbundets fackliga organisation utsåg Nordanstig kommun till Sveriges näst sämsta skolkommun 2012. Utbildningschef Eva Fors anställde två projektledare, Jessika Dahl Gidlund och Jonas Johansson för att jobba med detta.

I 2013 års rapport har Nordanstig kommun klättrat 52 placeringar till plats 237, tack vare samverkan mellan elever, lärare, skolledare och vårdnadshavare.

Fokus på elevernas måluppfyllelse i år 9

Vårdnadshavare har haft ett behov av att veta var de kan börja ta vid i arbetet med att stötta kommunens skolor. Jessika och Jonas har i samråd med vårdnadshavare och skolornas rektorer valt att fokusera på elevernas måluppfyllelse för årskurs 9, då resultaten sjönk under 2011/2012.

Jessika och Jonas har med fokus på elevernas och lärarnas nuvarande tillgångar och behov gett förslag kring möjliga samverkansprojekt och kommunikativa åtgärder för de kommunala skolorna. De har tittat på vad, var och hur framtida satsningar på skolan kan bidra till en bra kommunikation mellan skolan och vårdnadshavare.

Det här har projektet kommit fram till

Trygga skolmiljöer är viktigt

I arbetet är det viktigt att skola och vårdnadshavare tillsammans arbetar med värdegrunder för barnen. Det är viktigt som förälder, fotbollstränare eller musiklärare att vara lyhörd och agera vid problem mellan barn. Den turbulens som kan uppstå på skolan är i de flesta fall till följd av dispyter från en aktivitet på barnens fritid. Det viktigaste för barnens inlärning är att de får en trygg instuderingsmiljö där de kan lita på varandra.

Svenska för alla

I skolor med många nysvenska barn eller för de barn som behöver extra hjälp kan vårdnadshavare bidra genom att exempelvis läsa för barn och skapa möjligheter för dem att höra och förstå språket även utanför skolan.

Genomgående är svenska språket ett hinder för vissa när det i själva verket är nyckeln för att kunna klara deras resterande skolarbete.

Föräldrabesök viktigt för eleverna

Föräldrabesök efterlyses av lärare för yngre skolålder, så att vårdnadshavare får se hur det går till i skolan och för att barnen ska känna att vårdnadshavarna är delaktiga i skolan. Här räcker det att förälder är med någon timma med barnen för att de ska känna att de är intresserade av vad de gör på skolan.

Ett annat förslag är att lärare, vårdnadshavare och elever ska göra mer saker tillsammans för att få en god och bred relation till varandra.

Projektet hoppas på ökad medvetenhet

Jessika och Jonas hoppas att projektet ökar medvetenhet hos vårdnadshavare, politiker och kommunala skolor kring hur samverkan bidrar till de bästa förutsättningarna för elever i Nordanstig. Ett önskvärt resultat är också ökad motivation hos eleverna via stöd från vårdnadshavare och skola, som bidrar till att uppnå goda betyg i alla grundskoleämnen.

Vad händer nu och sen?

Projektledarna var anställda till och med januari 2014 och projektet är nu inne i fas två, utan anställda.

Styrgruppens kommer att träffas i maj. Där kommer bland annat föräldrarepresentanterna berätta om vilka frågor som är relevanta för att eleverna ska känna trygghet i olika situationer på skolgården, i skolan och påväg till skolan.

Rektorsgruppen jobbar också med samma frågeställning. Det gemensamma målet är att sedan årligen, i hela kommunen, mäta detta och föra konstruktiva samtal med elever, personal och vårdnadshavare. En trygg miljö är en del av det som främjar lärandet.

Kontaktföräldrarna besöker föräldraföreningar runt om vi vår kommun för att etablera kontakter för ett kommunövergripande tänk. Skola och vårdnadshavare ska skapa en positiv bild av alla verksamheter inom utbildningen - från förskola och upp genom grundskolan.

I augusti beräknas projektet ha en genomtänkt strategisk plan.

Här kan du läsa projektpresentationen i sin helhet

Vill du veta mer?

Kontakta utbildningschef Eva Fors
0652-362 22, 070-246 97 27

Uppdaterad: 2018-03-14

Sidansvarig: Eva Fors, utbildningschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Utbildningschef för förskola,
fritidshem och grundskola

Eva Fors

Eva Fors

0652-362 22
070-246 97 27

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner