Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Torsdag 27 april 2017

LONA-projekt

Länsstyrelsen kan lämna bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt, LONA. Om du vill ha bidrag till ett LONA-projekt ska du anmäla det till Nordanstigs kommun som sedan lämnar in ansökan till Länsstyrelsen.

Inför 2016 sökte kommunen bidrag för att genomföra tre LONA-projekt. Länsstyrelsen beviljade bidrag för två projekt, medan en bidragsansökan blev avslagen eftersom Länsstyrelsens bidragsmedel inte räckte till alla projekt.

LONA-projekt som kommer att påbörjas under 2016

Utredning av tätortsnära naturområden

Projektet ska öka kunskapen om värdefulla naturområden i kommunens största tätorter. Kartläggningen är tänkt att göra det enklare att öka skyddet för sådana områden i framtiden. Projektet planeras vara genomfört 2017.

Förstudie - Fiskevårdsprojekt i Harmångersåns huvudavrinningsområde

En förstudie som ska ligga till grund för ett större projekt som bland annat ska leda till fria vandringsvägar för fisk i Harmångersåns huvudavrinningsområde. Förstudien ska ge svar på vad som behöver göras, hur detta bäst ska utföras och vad det kommer att kosta. Förstudieprojektet planeras vara genomfört 2017.

Uppdaterad: 2016-04-22

Sidansvarig: Mats Widoff, samhälllsbyggnadschef

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Verksamhetschef
Teknik & hållbarhet

Mats Widoff

Mats Widoff

0652-361 73
070-610 68 50

Besöksadress
Kommunhuset
Södra Vägen 14
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 820 70 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Om webbplatsen & Cookies

E-post webb@nordanstig.se

Övriga hälsingekommuner