Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Onsdag 16 januari 2019

Frivillig i Gävleborg etapp III

Frivillig i Gävleborg är ett projekt som startades då det finns ett  behov för nyanlända flyktingar och ensamkommande barn att få kontakt med innevånare och föreningar i kommunen, för att stärka integrationen i samhället samt etableringen på arbetsmarknaden.

Projektet Frivillig i Gävleborg finansieras av statliga §37a medel som ska användas för "insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122)."

Etapp III

Gävleborgs län har ett projekt som arbetar för en ökad samverkan mellan civil och offentlig sektor kring integration av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn.

Projektet har pågått i snart två år och i inne på sin tredje etapp. Första delen av projektet Frivillig i Gävleborg avslutades i maj 2014 andra delen avslutades i april 2015 och innevarande etapp pågår fram till juni 2016.

Frivillig i Gävleborg KISI etapp III

KISI står för Kompetensutveckling, Implementering, Samverkan och Internationellt utbyte.

Utifrån resultat och erfarenheter från etapp I och II kommer projektet att jobba vidare med dessa områden för en ökad samverkan mellan civil och offentlig sektor för integration.

Vi kommer i samverkan med lokala parter att arrangera kompetenshöjande konferenser i varje kommun, jobba för implementering av verksamhet som flyktinguide/språkvän och övergripande arbeta för en utökad samverkan mellan civil och offentlig sektor för integration i Gävleborgs läns kommuner.

Projekttid

1 maj 2015 till 31 december 2016

Uppdaterad: 2016-11-09

Sidansvarig: Marika Engberg, projektledare Hälsingland

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Flyktingsamordnare

Marika Engberg

Marika Engberg

0652-363 37
070-218 49 52

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner