Nordanstigs kommun, länk till startsida
Translate
Kontakt
A-Ö
Webbkarta
Anpassa
Lättläst
Måndag 19 november 2018

Utveckla Destination Hassela – förstudie

Kommunen är uppdragsgivare för förstudien Utveckla Destination Hassela. Uppdraget drivs av en extern konsult, Svensk Destinations-utveckling.

Förstudien pågår till 2017-12-31

Finansiärer

Leader Utveckling Hälsingebygden
Hassela Hotell Fastigheter
Nordanstigs kommun
Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Syfte

Förstudiens syfte är att undersöka och visa på vilka möjligheter Hassela-bygden har att utvecklas till en året runt-destination och därmed skapa fler arbetstillfällen, produkter, tjänster och företag i Hassela-området och Nordanstig. Syftet är också att väcka intresse hos olika aktörer för framtida samarbete, investeringar och affärsmöjligheter.

Bakgrund

Besöksnäringen växer i Nordanstig då många besökare lockas till vårt område under sommarsäsongen. För att möta behovet av boende under sommaren väcktes tankar kring att utveckla Hassela och Hassela Ski till en året runt-destination. Det skulle betyda mycket för andra aktörer som till exempel Hälsingegården Ersk-Mats om besökare kunde stanna en längre tid i området. Det skulle också betyda mycket för utvecklingen av Hassela som bygd då fler besökare ger ökat behov av serviceföretag inom olika branscher.

Förstudiens genomförande

Förstudien genomförs av konsultföretaget Svensk Destinationsutveckling. De kommer att ha en dialog med en mängd olika aktörer, bland annat Hassela Ski Resort AB och Nordanstigs Turism. Deras synpunkter och input kommer att ha stor betydelse för förstudiens resultat. Resultatet kommer sedan att presenteras i en rapport.

Förstudien har en budget på 230 000 kronor.

Uppdaterad: 2018-10-30

Sidansvarig: Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare

Prenumeration & synpunkter
Kontakt

Näringslivsutvecklare

Ingeli Gagner

Barbro Björklund

0652-360 18
070-392 12 60

Besöksadress
Bergsjögården
Södra Vägen 4
820 70 Bergsjö

Skicka meddelande till

Nordanstigs kommun

Box 56, 829 21 Bergsjö

Besöksadress

Södra Vägen 14, Bergsjö

Telefon 0652-360 00

E-post kommun@nordanstig.se 

Fax 0652-109 12
IFO fax 0652-361 50
Org.nr 212000-2312

Övriga hälsingekommuner